Materiały konferencyjne EBIB

Seria Materiały Konferencyjne EBIB redagowana jest przez Iwonę Sójkowską iwona.sojkowska@ebib.pl. Wszelkie negocjacje na temat kosztów i składu materiałów należy prowadzić bezpośrednio z redaktorką. Publikacje mogą być udostępnione na wolnych licencjach, jeśli zamawiający sobie tego życzy.

Seria ma już nową platformę publikacyjną na systemie OJS, będziemy tam stopniowo przenosili wszystkie materiały.

25.
Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.

24.
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 r.

23.
Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 2011

22.
III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja” Bydgoszcz, 13-14 kwietnia 2012

21.
V konferencja EBIB – Internet w Bibliotekach II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce Toruń, 14-15 stycznia 2010

20.
II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych Wrocław, 18-19 czerwca 2009 r.

19.
„Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy” Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r.

18.
IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access Toruń, 7-8 grudnia 2007.

17.
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych Wrocław, 4-6 lipca 2007.

16.
II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?” Łódź, 19-21 czerwca 2006 roku.

15.
Ogónopolska konferencja Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006.

14.
25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku.

13.
Seminarium EBLIDA Warszawa, 30 marca 2006 roku.

12.
Konferencja „Internet w bibliotekach III. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt” Wrocław, 12-14 grudnia 2005 roku.

11.
II Seminarium Gromadzenie zbiorów – sztuka wyboru Wrocław 23-24 czerwca 2005 roku.

10.
XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych Gdańsk 21-22 czerwca 2004 roku.

9.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Biblioteka Akademicka” Olsztyn 20-21 maja 2004 roku.

8.
Konferencja „Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody” Wrocław, 10-11 paźodziernika 2003 roku.

7.
Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy Czytelnik czy klient? Toruń, 4-6 grudnia 2003 roku.

6.
Międzynarodowa konferencja „Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja” Wrocław, 23-26 września 2003 roku.

5.
Konferencja „Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych” Chełm – Okuninka, 19-21 września 2002 r.

4.
Konferencja „Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników” Warszawa, 23-24 września 2002 roku.

3.
Konferencja „Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju” Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku.

2.
Konferencja „Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków” Olsztyn – Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 roku.

1.
Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej” Bydgoszcz – Gniew, 10-13 września 2000 roku.

Dodaj komentarz