Materiały konferencyjne EBIB

Seria Materiały Konferencyjne EBIB redagowana jest przez Iwonę Sójkowską iwona.sojkowska@ebib.pl. Wszelkie negocjacje na temat kosztów i składu materiałów należy prowadzić bezpośrednio z redaktorką. Publikacje mogą być udostępnione na wolnych licencjach, jeśli zamawiający sobie tego życzy.

Seria ma już nową platformę publikacyjną na systemie OJS, będziemy tam stopniowo przenosili wszystkie materiały.

26.
I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12-14 czerwca 2019 r.

25.
Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.

24.
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 r.

23.
Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek Kraków–Zakopane, 15–17 czerwca 2011

22.
III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja” Bydgoszcz, 13-14 kwietnia 2012

21.
V konferencja EBIB – Internet w Bibliotekach II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce Toruń, 14-15 stycznia 2010

20.
II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych Wrocław, 18-19 czerwca 2009 r.

19.
„Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy” Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r.

18.
IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access Toruń, 7-8 grudnia 2007.

17.
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych Wrocław, 4-6 lipca 2007.

16.
II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?” Łódź, 19-21 czerwca 2006 roku.

15.
Ogónopolska konferencja Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006.

14.
25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku.

13.
Seminarium EBLIDA Warszawa, 30 marca 2006 roku.

12.
Konferencja „Internet w bibliotekach III. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt” Wrocław, 12-14 grudnia 2005 roku.

11.
II Seminarium Gromadzenie zbiorów – sztuka wyboru Wrocław 23-24 czerwca 2005 roku.

10.
XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych Gdańsk 21-22 czerwca 2004 roku.

9.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Biblioteka Akademicka” Olsztyn 20-21 maja 2004 roku.

8.
Konferencja „Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody” Wrocław, 10-11 paźodziernika 2003 roku.

7.
Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy Czytelnik czy klient? Toruń, 4-6 grudnia 2003 roku.

6.
Międzynarodowa konferencja „Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja” Wrocław, 23-26 września 2003 roku.

5.
Konferencja „Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych” Chełm – Okuninka, 19-21 września 2002 r.

4.
Konferencja „Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników” Warszawa, 23-24 września 2002 roku.

3.
Konferencja „Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju” Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku.

2.
Konferencja „Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków” Olsztyn – Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 roku.

1.
Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej” Bydgoszcz – Gniew, 10-13 września 2000 roku.

Dodaj komentarz