Materiały konferencyjne nr 5

ISBN 83-915689-4-6

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE
 
Organizator:
Zarząd Oddziału Międzypowiatowego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Chełmie

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Kmiecińska

Redakcja techniczna:
Piotr Malak

Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych

Chełm - Okuninka, 19-21 września 2002 r. 


(C) 2001-2002 EBIB