Poradniki, prezentacje, webinaria

 1. Sójkowska I. Polityka antykorupcyjna. Szkolenie dla bibliotekarzy – prezentacja szkoleniowa, 2022
 2. Walasek P. (red.) Biblioteki i reszta świata. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2021 (materiały pokonferencyjne)
 3. Sójkowska I., Etyka zawodowa – prezentacja, 2021
 4. Jaskowska M., Publiczne systemy informacyjne i źródła danych – przewodnik. Kraków 2020
 5. Sójkowska Iwona, Zdo(a)lny bibliotekarz w bibliotece naukowej – prezentacja przygotowana na webinar w ramach projektu Centrum Cyfrowego „SpołEd w bibliotece”, maj 2020
 6. Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. Centrum Cyfrowe, kwiecień 2020
 7. Debata oksfordzka „Nauka powinna być otwarta” z udziałem łódzkiego środowiska naukowego, nagranie, 2019 r.
 8. Sójkowska I., Domena publiczna. Czy może mieć zastosowanie w uczelni technicznej? prezentacja, 2019 r.
 9. Sójkowska I., Greunpeter N.,Otwartość w instytucjach nauki – dobre przykłady wdrożeń polityk otwartościowych – prezentacja, 2019 r.
 10. Sójkowska I., Biblioteka Politechniki Łódzkiej wobec umiędzynarodowienia uczelni, prezentacja, nagranie, 2018 r.
 11. Reuse w edukacji dla nauczycieli i bibliotekarzy – webinarium, część 1, część 2, maj, 2019 r.
 12. LIBER Webinar: Overview and Implementation of Europe’s New Copyright Legislation – zapis z webinarium z implementacji nowej dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego do krajowego przepisów prawnych. Liber Europe, June, 2019.
 13. Anatomia otwartości – prawa autorskie i licencje Creative Commons – zapis z webinarium KOED, 2019
 14. Stańska Z., Domena Publiczna w kulturze. Teoria i praktyki – nagranie z webinarium. KOED, 2017
 15. State of the FOLIO Project – webinarium nt. rozwoju nowej platformy bibliotecznej (Library Services Platform) powstającej w modelu open source. 2017
 16. Mileszek, N. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów. KOED, 2017
 17. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r. Warszawa: BN, 2016
 18. Marciniak, A., Milewska P., Sójkowska, I. (red.) Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w łódzkich bibliotekach publicznych. Łódź: Fundacja Normalne Miasto-Fenomen, 2016.
 19. Film z webinarium pt. „Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne” prowadzonego przez dr Wandę Matras-Mastalerz. 2016.
 20. Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT „Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych” 25 października 2016 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej.
 21. Siewicz K., Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń – broszura. KOED, Fundacja Nowoczesna Polska, 2016
 22. Podaj dalej – jak skutecznie komunikować się z czytelnikiem. Film z webinarium Sieci Labib, 2016.
 23. Biblioteka w social media. Film z webinarium Sieci Labib, 2016.
 24. Raport z badań jakości obsługi w miejskich bibliotekach publicznych w Łodzi. Raport przygotowany przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen w ramach projektu Biblioskan, 2016.
 25. Biblioteka. Więcej niż myślisz. Poradnik opracowany przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen dla czytelników i potencjalnych czytelników łódzkich bibliotek publicznych. Może być inspiracją do przygotowania podobnych materiałów informacyjno-promocyjnych, 2015.
 26. Szczepańska B., Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2015.
 27. Otwarty dostęp w instytucjach naukowych. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot), 2015.
 28. Lista zespołu StatEL za 2015 rok zawiera dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2015).
 29. Varia o webinariach, czyli o czym myślimy, kiedy mówimy o webinarium. Przewodnik Sieci Lalib  nt. przygotowania, zorganizowania i poprowadzenia webinarium. Rok wydania 2015.
 30. Odkrywcy Internetu – gra edukacyjna powstała we współpracy z Komisją Edukacji Informacyjnej może przydać się w pracy bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i  publicznych. 2015.
 31. Bibliostory – edukacyjne historie komiksowe – materiały dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych, które pozwolą rozwijać umiejętności informacyjnej i medialne dzieci i młodzieży. 2015.
 32. Biblioteka tu można więcej. Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej. Materiały poradnikowe przygotowane przez ekspertów w ramach projektu Bibliocamp 2015.
 33. Chymkowski, R.  i in. Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015: prezentacja i omówienie.
 34. Grodecka K.,Otwarte Zasoby Edukacyjne na uczelniach – nagranie z webinarium. KOED, 2015
 35. Grodecka K., Śliwowski K., Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, KOED, 2014