EBIB

Materiały konferencyjne nr 6

ISBN: 83-915689-5-4

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Marek Jurowski
Joanna Grześkowiak

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Barbara Szczepańska


Konferencja zrealizowana
przy pomocy finansowej:
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Internet w bibliotekach II
łączność, współpraca, digitalizacja

Wrocław, 23-26 września 2003 roku

sponsorzy:


SwetsBlackwell
3M Poland
Aleph Polska

Mol Sp. z o.o.

Sokrates Software

OSDW Azymut

Digital-Center

MAX ELEKTRONIK SA

Unicard SA

Robert Maurer
Przedstawiciel Grupy Wydawniczej INFOR
maurer@dinet.eu.org

Fotoserwis
Plik ZIP z materiałami w formacie PDF (uwaga, ponad 17 MB)


Internet w bibliotekach
Grażyna Piotrowicz
Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych bibliotek uczelnianych
Anna Komperda
Baza bibliotek EBIB - źródło informacji o polskich bibliotekach w Internecie. Charakterystyka bazy, struktura, zasady działania
Maria Burchard
Katalog centralny NUKAT - praktyczne wykorzystanie INTERNETu do racjonalnego katalogowania zbiorów polskich bibliotek naukowych
Oliver Gillman
The People's Network - Up and Running (Wielka Brytania)
Bożena Boryczka
Komputeryzacja bibliotek pedagogicznych województwa mazowieckiego
Krystyna Brodowska
Powiatowy System Informatyczny Internet w bibliotece. Biblioteka w Internecie
Błażej Feret
Biblioteka w Internecie - Internet w Bibliotece
Elżbieta Szczęsny, Krzysztof Henne
Jak można wykorzystać technologie internetowe we współpracy grup bibliotek na podstawie rozwiązań zastosowanych w systemie bibliotecznym PROLIB firmy MAX ELEKTRONIK S.A.
Mariola Junknikel
Współpraca z NUKat z punktu widzenia biblioteki pracującej w systemie Horizon
Maria Wrocławska
Współpraca Biblioteki Głównej Uniwersytetu Łódzkiego z bibliotekami zakładowymi w sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego nad budową wspólnej bazy katalogowej - dotychczasowe osiągnięcia, prace bieżące, planowane działania
Leszek Masadyński
Przykład współtworzenia centralnej bazy bibliograficznej poprzez Internet
Radosława Maniecka-Dziubecka
Rozszerzanie funkcji i usług biblioteki dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii na przykładzie produktów firmy Ex Libris
Bożena Boryczka
Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna platformą współpracy bibliotek
Dorota Gazicka
Czym "grozi" wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w bibliotece?
Jacek Gajkiewicz
Internet narzędziem służącym bibliotekarzom i czytelnikom w systemach bibliotecznych firmy MOL
Mirosław Frydrych
Biblioteki w Internecie (kursy organizowane przez CIZ w Wałbrzychu)
Jolanta Gałecka
Nowe oblicze wypożyczania międzybibliotecznego
Teresa Szymorowska
Infobibnet - założenia ogólne i projekt pilotowy
Barbara Szczepanowska
CIS - Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy

Digitalizacja
Marcin Pastwa
Archiwum Cyfrowych Obrazów - digitalizacja zasobów ikonograficznych Instytutu Historii Sztuki i Muzeum Uniwersyteckiego KUL
Andrzej Swędrzyński, Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński
Zastosowanie oprogramowania dLibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Małgorzata Kaczarowska
Digitalizacja w polskich bibliotekach
Grzegorz Płoszajski
Digitalizacja katalogu kartkowego jako metoda wspomagania retrokonwersji
Lidia Szczygłowska
Biblioteka wirtualna jako kolejny etap komputeryzacji biblioteki
Marek Nahotko
Identyfikatory dla dokumentów w sieciach rozległych
Rafał T. Prinke
Standardy danych w bibliotekach cyfrowych
Paweł Grochowski, Marek Niezgódka, Wojciech Sylwestrzak
Biblioteka Wirtualna Nauki w ICM
Bożena Kray-Konefał
Organizacja elektronicznego dostępu do źródeł wiedzy poprzez tworzenie stron WWW na przykładzie polskich bibliotek politechnicznych
Tomasz Kalota
Organizacja systemu udostępniania zbiorów specjalnych w postaci elektronicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Stanisława Kurek-Kokocińska
Wademekum informacji o książce w serwisie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
Regina Rohleder
Koncepcje tworzenia elektronicznych bibliotek wirtualnych

Systemy dostarczania dokumentów
Traute Braun-Gorgon
SUBITO - biblioteki otwarte dla użytkowników
Piotr Krzyżaniak
System elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych doc@med
Jozsef Geges
ARIEL - alternatywny system dostarczania dokumentów
Evelinde Hutzler
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB
Agnieszka Jaskanis, Anna Laszuk, Maria Wrede
Gromadzenie, wymiana i udostępnianie informacji o dobrach kultury przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach


(C) 2003 EBIB