Open Access

EBIB promuje open access od roku 2001, teraz w tym zakresie współpracuje ściśle z organizacjami Koalicji Otwartej Edukacji, które budują specjalny portal dla otwartej edukacji, nauki i kultury. Tam znajdą Państwo wiele aktualnych informacji. Prosimy zatem po nowinki kierować się do portalu: KOED lub Uwolnij Naukę! Informacje nt. działań otwartościowych można nadsyłać na adres redakcja@ebib.pl.

„Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne” – kurs BG UMK otwarty dla wszystkich chętnych

Kurs powstał z myślą o pracownikach polskich uczelni, którzy na co dzień wykorzystują materiały z Internetu i chcieliby uporządkować swoją wiedzę na temat tego, z czego korzystają i jaki jest status tych materiałów. Jest to także kurs dla tych, którzy planują dołączyć do grona naukowców upubliczniających swoje prace w Internecie i chcą poznać mechanizmy, które mogą ten proces ułatwić oraz dla dydaktyków wykorzystujących otwarte zasoby do podniesienia jakości kształcenia. Internet ma bogate treści, ale trzeba je wykorzystywać zgodnie z prawem i zwracać uwagę na jakość. To właśnie oferujemy, informację o jakościowo dobrych zasobach i metodach ich wykorzystania. Kurs jest dostępny dla wszystkich na licencjach Creative Commons CC BY-SA 4.0.

TYGODNIE OTWARTEJ NAUKI

Redaguje Bożena Bednarek-Michalska, aktualizacja 1 marca 2021

Dodaj komentarz