EBIB
Materiały konferencyjne
nr 12

ISBN: 83-921757-3-5

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
EBIB - Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Marek Stepowicz

Fotografie w tekstach:
Marek Stepowicz

ebib.redakcja@oss.wroc.pl
Aleksander Radwański
Słowo wstępne

Sesja wprowadzająca

Bożena Bednarek-Michalska
Fundusze na budowanie zasobów elektronicznych w Polsce
Bożena Bednarek-Michalska
Fundusze strukturalne - Mały poradnik projektowania dla bibliotekarza
Stanisław Jakubowski
Biblioteki internetowe szansą dla niewidomych i słabowidzących czytelników
Sybilla Stanisławska-Kloc
Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa
Zapis dyskusji, cz. I

Metodyka budowy zasobów cyfrowych

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla
Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji
Marek Niezgódka, Wojciech Sylwestrzak
Biblioteka Wirtualna Nauki i koncepcje platformy informatycznej zasobów wiedzy
Przemysław Szymański
Budowa zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej
Ingrid Töteberg
Biblioteka elektroniczna Digitale Bibliothek (DigiBib)
Zapis dyskusji, cz. II

Sesja posterowa

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla
dLibra - Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych
Tomasz Kalota
Nowe media i technologie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Urszula Poślada
Informacja cyfrowa w bibliotekach akademickich - podstawowe wyzwania dla bibliotek i bibliotekarzy
Regina Rohleder, Sylwia Gardoń
Zasoby Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej - otwarte źródła wiedzy

Odbiorcy zasobów cyfrowych

Bożena Boryczka
Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych
Paweł Wiśniewski
Program Ikonk@
Joanna Zoń
„Ikonk@” z perspektywy biblioteki wojewódzkiej - przykład Książnicy Kopernikańskiej
Anna Komperda
Biblioteki polskie w Internecie. Analiza porównawcza witryn WWW polskich bibliotek na podstawie bazy EBIB
Zapis dyskusji, cz. III


(c) 2006 EBIB


Sponsorzy: