7 Seminarium ONPP w Łodzi

Siódma edycja Seminarium Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy, organizowana pod hasłem „Wartość Open Science”, odbędzie się w dniach 10-11 października br. 

Wydarzenie jest organizowane w partnerstwie m.in. z „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. 

EC1 – jedna z wizytówek Łodzi, zlokalizowana w zrewitalizowanym kompleksie dawnej Elektrowni Łódzkiej. Organizator cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. Interaktywna strefa „Rozwój wiedzy i cywilizacji” do eksperymentowania, Planetarium i Kino Sferyczne. 

Dzięki partnerstwu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” uczestnicy Seminarium będą mogli zapoznać się z wybraną ekspozycją na terenie Centrum Nauki i Techniki (dział EC1) oraz wziąć udział w kuluarowych dyskusjach w industrialnej przestrzeni. 

Wynagrodzenia bibliotekarzy dramatycznie niskie

Publikujemy pismo Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uposażenia bibliotekarzy:
Pracownicy merytoryczni centralnej biblioteki państwa, często z wieloletnim doświadczeniem (przykłady 20-letniego doświadczenia w pracy), dodatkowymi kwalifikacjami, czasem z doktoratami lub po studiach podyplomowych i po kursach specjalistycznych otrzymują wynagrodzenia zasadnicze w wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Taka sama sytuacja jest w innych bibliotekach naukowych, gdzie każda podwyżka płacy minimalnej (skądinąd słuszna!) powoduje konieczność podniesienia wynagrodzeń bibliotekarzom z doskonałym wykształceniem, a nawet z doktoratami. Wiedza, zaangażowanie, kompetencje, doświadczenie nie są w żaden sposób nagradzane.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego „Przyszłość europejskiej branży księgarskiej”

14 września br. podczas plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego przyjęto rezolucję „Przyszłość europejskiej branży księgarskiej”, dotyczącą nie tylko branży księgarskiej, ale również roli i przyszłości książki, a także rozwoju czytelnictwa w Unii Europejskiej. Polecamy omówienie w serwisie LubimyCzytać.

Odpowiedź MKiDN na petycję w sprawie NUKAT i OMNIS

MKiDN zamieściło na swojej stronie odpowiedź na petycję zatytułowaną NUKAT i OMNIS dla dobra nauki i czytelnictwa, z wykorzystaniem racjonalnych zasad zarządzania informacją o krajowych zasobach bibliotecznych, złożoną w ministerstwie 15.05.2023 r.
Odpowiedź podpisał sekretarz stanu dr Jarosław Sellin.

Treść odpowiedzi

„Mobile Culture: Nowe technologie w animacji kultury” – jak tworzyć, realizować i promować angażujące działania kulturalne dla dorosłych

Pod koniec września rusza bezpłatny kurs online dla animatorek kultury, edukatorów i przedstawicielek sektora GLAM*. Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe, dowiedzieć się o najnowszych światowych trendach w sektorze kultury i nauczyć się tworzyć nowoczesne działania animacyjne, ten kurs jest dla Ciebie. Zapisy właśnie się rozpoczęły na platformie kursowej Mobile Culture!

Pandemia znacząco przyspieszyła transformację cyfrową w sektorze kultury. Obnażyła słabości i braki, ale też pokazała ogromne możliwości i szanse. W czasie lockdownu powstały setki działań kulturalnych online często o niskiej jakości – jak pokazuje m.in. raport WIPO**. Znacząca większość pracowników sektora nie miała dostępu do szkoleń w temacie projektowania i realizacji oferty kulturalnej online, a więc także kompetencji w tym zakresie. 

Kurs online “Mobile Culture. Nowe technologie w animacji kultury”, który jest częścią międzynarodowego projektu Mobile Culture, powstał jako odpowiedź na to zapotrzebowanie. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób nowe technologie i otwarte zasoby mogą pomóc w tworzeniu innowacyjnych działań kulturalnych dla dorosłych, w tym dla grup zagrożonych wykluczeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Czytaj dalej

Projekt „Komiksowe łódzkie” – małe co nieco dla bibliotekarzy

Projekt „Komiksowe Łódzkie” został przygotowany w nawiązaniu do kolekcji komiksów, która została wydzielona w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Projekt ma być w całości poświęcony temu rodzajowi książek, będącemu jednocześnie rodzajem sztuki użytkowej. Udział w projekcie ma bibliotekarzom dać możliwość zwiększenia wiedzy z zakresu szeroko pojętej sztuki komiksowej i ułatwić pracę z komiksem w bibliotece. Zaproponowane warsztaty i możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy znajdą przełożenie na codzienną pracę bibliotekarzy. Dzięki udziałowi w warsztatach bibliotekarze będą mogli stworzyć nową ofertę biblioteczną dla środowiska, w którym pracują.

Zaproponowane działania będą się skupiać wokół pasji komiksowej czytelników bibliotek i społeczności lokalnej. Działania bibliotekarzy mają być docelowo nastawione na pracę z dziećmi i młodzieżą.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

– warsztaty dla bibliotekarzy z tworzenia komiksów m.in. rysowanie komiksu, tworzenie postaci, historii komiksu, różnych technik plastycznych,

Czytaj dalej

Konferencja ART DATA

Konferencja, dostępna on-line, odbędzie się 12-13 września 2023 r., poświęcona będzie prezentacji efektów projektów digitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz wykorzystaniu cyfrowych zasobów kultury w różnych obszarach.
Poza wymianą poglądów i doświadczeń w gronie eksperckim organizatorzy chcą, aby konferencja przyczyniła się do promocji cyfrowych zasobów kultury wśród szerokiej publiczności. Wydarzenia adresowane jest nie tylko do przedstawicieli samego sektora kultury, ale też społeczności szkolnej i akademickiej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich entuzjastów tematu.

Dyrekcja Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do udziału on-line w obradach.
Zaproszenie
Strona Konferencji

IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA „PRZERWY NA CZYTANIE” 

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy i formularz relacji dostępne są na stronie Organizatora.

Pożegnaliśmy Borysa Kozielskiego

17 sierpnia 2023 roku zmarł Borys Kozielski. Był politologiem, dziennikarzem i podkasterem. Założył i prowadził fundację „Otwórz się”. 

Przygodę z Wikipedią rozpoczął w styczniu 2005 roku. Był członkiem Wikimedia Polska od 25 stycznia 2011 roku. Najbardziej znany był jako twórca plików audio, zwłaszcza podkastów, zarówno dotyczących Wikipedii, jak i społeczności Wikimediów. Jego twórczość wzbogaciła Commons, m.in. nagrania kolęd polskich. Jego dziełem był również projekt Wikiradio.

Ponadto był jednym z inicjatorów i organizatorów lokalnych spotkań społeczności warszawskiej, chętnie też przyjeżdżał na ogólnopolskie zloty i konferencje Wikimedia Polska, na których przedstawiał ciekawe pomysły.

EBIB współpracował z Borysem przy realizacji projektów otwartościowych. Dane nam było zatem poznać i pracować z tym niezwykłym człowiekiem.

Polecam PODKAST dla BORYSA – wspomnienie o Borysie Kozielskim