Finis coronat opus

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Gdy w  1999 r. powołaliśmy Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (EBIB), pierwsze w kraju – wyłącznie elektroniczne – otwarte czasopismo i serwis informacyjny, internet w Polsce dopiero raczkował. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale zapoczątkowaliśmy pracę zdalną w czasach, gdy połączenie z siecią było możliwe tylko za pomocą modemu telefonicznego, który wykluczał jednoczesne prowadzenie rozmowy telefonicznej i korzystanie z sieci, a wprowadzona w 1999 r. usługa tzw. szybkiego dostępu do internetu (ok. 115 kbit/s (!)) była tak kosztowna, że tylko nieliczni mogli sobie na nią pozwolić.

Od tego czasu świat informacji bardzo się zmienił. Zmieniał się też EBIB, który od 2010 r. jest organem niezależnego Stowarzyszenia EBIB z misją wspierania środowiska bibliotekarzy oraz rozwijania ich kompetencji zawodowych poprzez informowanie, dostarczanie fachowej wiedzy i szkolenie, a także promowanie czytelnictwa, działań bibliotek, idei otwartej wiedzy i nowych technologii oraz inicjowanie i wspieranie aktywności bibliotekarzy. Niezmiennie jesteśmy obecni w naszym środowisku zawodowym. Razem z Wami budowaliśmy demokratyczne i tolerancyjne forum dyskusyjne, uczestniczyliśmy w organizowanych przez Was wydarzeniach zawodowych, czasem też je kreowaliśmy. Promowaliśmy otwartość w nauce, edukacji i kulturze, zanim to się stało popularne. W ciągu 25 lat wydaliśmy 213 numerów „Biuletynu EBIB”, 26 numerów Materiałów Konferencyjnych EBIB, 11 tomów Wydawnictw Zwartych Stowarzyszenia EBIB, niezliczone treści w portalu EBIB, w tym w Aktualnościach i serwisach. Zawsze staraliśmy się dostarczać ważne, profesjonalne informacje, bezpłatnie i szybko.

Po 25 latach pracy w zmieniającym się środowisku informacyjnym uznaliśmy, że zakładane przez nas cele projektu EBIB w dużej mierze zostały zrealizowane, a kolejne wyzwania w nowy sposób powinni podejmować ci, przed którymi przyszłość zawodowa właśnie się otwiera. Dlatego podczas walnego zebrania w dniu 22 czerwca br. podjęliśmy uchwałę o zakończeniu pracy i rozwiązaniu Stowarzyszenia EBIB z końcem 2024 r.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jeszcze się nie żegnamy. Przyjdzie na to czas za pół roku. Teraz deklarujemy, że do końca 2024 r. będziemy działać jak dotychczas, tzn.: aktualizujemy portal, wydajemy zaplanowane numery „Biuletynu EBIB”, realizujemy podjęte zobowiązania oraz staramy się trwale zabezpieczyć wydawnictwa EBIB w jednej z bibliotek cyfrowych. Zamierzamy utrzymywać zasoby, tzn. portal EBIB i wydawnictwa na dotychczasowych serwerach przez minimum dwa lata, jednak od 2025 r. już bez aktualizacji.

Stowarzyszenie EBIB, 27.06.2024 r.

Kolejne głosy w sprawie sytuacji w BN

Protesty związkowców z Biblioteki Narodowej zataczają coraz szersze kręgi.
Listy w sprawie sytuacji w BN skierowały do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada OPZZ Branży Handel, Usługi, Kultura i Sztuka oraz Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.
Obie organizacje domagają się przeprowadzenia kontroli sytuacji płacowej oraz respektowania przepisów ustawy o związkach zawodowych przez dyrekcję biblioteki.

Nadesłała Agnieszka Tulik, przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej.

“Nowe, stare, pożyczone” projekt szkoleniowy dla bibliotekarzy dolnośląskich

Projekt szkoleń dla bibliotekarzy przygotowany przez bibliotekę wojewódzką we Wrocławiu skierowany jest do pracowników dolnośląskich bibliotek publicznych, którzy są gotowi do zdobywania nowych kompetencji zawodowych i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia wielokierunkowych działań bibliotecznych. Przygotowano 7 bezpłatnych szkoleń ukierunkowanych na prowadzenie inspirujących działań promujących bibliotekę i czytanie. U podstaw zadania leży przekonanie, że w działaniach bibliotecznych należy wykorzystywać nowe, niekonwencjonalne narzędzia i metody pracy z użytkownikiem, ale też obserwować “sąsiedzkie” inicjatywy i zapożyczać dobre przykłady nie zapominając o “starych”, sprawdzonych pomysłach na animowanie kultury i życia społecznego. Tematyka szkoleń koncentruje się zarówno na grupach rzadziej obecnych w bibliotekach (młodzież, młodzi mężczyźni), jak i na stałych odbiorcach działań – seniorach i dzieciach. Finalnym elementem kończącym projekt będzie Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich.

16. Forum Młodych Bibliotekarzy w Toruniu

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 16. Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się pod hasłem „Biblioteka-ewolucja-rewolucja”. W tym roku spotkamy się w Toruniu, w dniach 12-13 września. Rejestracja jest już otwarta, a liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czego możecie się spodziewać? Wielu inspirujących zajęć, dyskusji i prelekcji. Postęp technologiczny, sztuczna inteligencja i psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza to tylko niektóre tematy, które poruszymy.

Organizatorami 16. Forum Młodych Bibliotekarzy są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu) oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Różnorodne odsłony otwartości w nauce, edukacji i kulturze – 214 numer Biuletynu Ebib

W ramach publikowanego przez nas Biuletynu Ebib zapraszamy do współpracy przy tworzeniu numeru poświęconego Różnorodnym odsłonom otwartości w nauce, edukacji i kulturze. Chcemy tym samym wesprzeć praktyki związane z otwartym modelem publikowania, udostępniania wiedzy oraz działalnością edukacyjną i kulturalną. Pragniemy dać możliwość wypowiedzenia się osobom zaangażowanym w inicjatywy promujące i wdrażające otwartość w instytucjach naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych.

Nasza propozycja skierowana jest do osób, które są entuzjastami/entuzjastkami idei Open Access, do każdej osoby-autora/autorki, który/która pracuje z otwartymi modelami publikowania, otwartą edukacją oraz kulturą (na różnych poziomach i w  różnych aspektach) w swojej instytucji. 

Czytaj dalej