EBIB
Materiały konferencyjne
nr 20

ISBN: 83-921757-7-8

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Komitet programowy:
Prof. Tadeusz Więckowski
Prof. Marek Bojarski
Prof. Eugeniusz Rusiński
Prof. Jan Miodek
Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz
Dr Maria Anna Jankowska
Dr Maciej Pawłowski
Dr inż. Henryk Szarski
Mgr Danuta Dudziak
Mgr Małgorzata Kuziela

Komitet organizacyjny:
Henryk Szarski - Przewodniczący
Danuta Dudziak - Zastępca Przewodniczącego
Anna Uniejewska
Małgorzata Kuziela
Małgorzata Kwaśniowska
Barbara Makarska-Deszcz

Patronat:

Recencenci:
dr inż. Henryk Szarski
mgr Danuta Dudziak

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Iwona Sójkowska
Katarzyna Kozak

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych

Wrocław, 18-19 czerwca 2009

DZIEŃ I. BIBLIOTEKA W UCZELNI I REGIONIE
John Michalski
ppt Biblioteka Kongresu w odpowiedzi na wyzwania 21 wieku
Reorganization: Library of Congress Responds to 21 Century Challenges
Juergen Warmbrunn
ppt Studia polskoznawcze w niemieckich bibliotekach wirtualnych na przykladzie ViFaOst
Polish studies in German virtual libraries, the example of ViFaOst
Małgorzata Maczkowska
Projekty biblioteczne i ich realizacja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bitoli
Library Project and Their Implementation in the University Library of Bitola
Elżbieta Skubała, Anna Kazan
Analiza zasobu polskich bibliotek cyfrowych w kontekście ich wykorzystania w dydaktyce
Content analysis of Polish libraries in context of its usage in teaching
Anna Komperda, Barbara Urbańczyk, Jolanta Wróbel
Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej - projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfijską i innymi źródłami danych naukometrycznych
Complex Evaluation of Scientific Publications of Wroclaw University of Technology: Project of Integration of DONA-ALEPH Database, Science Citation Index, Master Journal List and Other Scientometric Sources.
Magdalena Iwańska
ppt Bibliograficzne bazy biblioteczne służące rejestracji dorobku naukowego pracowników uczelni wrocławskich. Próba oceny
Bibliographic databases dedicated to recording scientific publications of the Wroclaw staff universities. A case study-estimation
Anna Wałek, Piotr Pinkawa, Regina Rohleder
Użytkownik biblioteki wśród wirtualnych regałów – zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: tematyka, dostęp, funkcjonalność
User of library among virtual shelves – digital collections of Lower Silesian Digital Library
Emilia Starak-Czerniejewska, Małgorzata Świrad
Cele i zadania Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
Aims and duties of the Wrocław Librarians’ Corporation
Magdalena Szkuta
Starodruki polskie w zbiorach British Library – opracowanie katalogu we współpracy z Biblioteką Narodową
Catalogue of Polish early printed material in the British Library collections – a joint project with the National Library of Poland
Łucja (Lucyna) Abrams
pdf Archiwum Uniwersytetu Western Ontario
The University of Western Ontario Archives
Beata Molendowska
ppt Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym
Issues and Challenges for Librarians in a Multicultural Society
Maja Wojciechowska
ppt Jakość obsługi użytkownika biblioteki jako element koncepcji marketingowej
Service quality of the library user as a marketing tool element
Joanna Radzicka, Marta Stąporek
Nauczanie na odległość – alternatywny sposób kształcenia i podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy i ich użytkowników
Distance education – alternative method of education and professional skills improvement for librarians and library users
DZIEŃ II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE W BIBLIOTECE I NA RYNKU
Dorota Buzdygan
Książki elektroniczne w ofercie biblioteki akademickiej uczelni technicznej - promocja a wykorzystanie.
The Electronic Books in the Offer of Technical University Library - Promotion and Usage.
Urszula Anna Wojtasik
ppt Oczekiwania użytkowników książek elektronicznych
What do users expect from e-books?
Danuta Szewczyk-Kłos, Dorota Wierzbicka
Pierwsza polska platforma książek elektronicznych w wersji dla bibliotek – opis i ocena po roku funkcjonowania
The first ebook platform for libraries in Poland: description and evaluation after the past year`s activity
Alicja Potocka
Podręczniki akademickie w zbiorach wyższej uczelni technicznej – nowe wyzwania
Academic textbooks in the collections of a technical university – new challenges
Joanna Grześkowiak
Badanie wykorzystania e-booków na brytyjskich uczelniach – opis projektu realizowanego przez JISC Collections
The analysis of e-books usage in theUK universities – the JISC project description
Barbara Lison
ppt Lobbing i strategie marketingowe dla bibliotek
Lobbying and Marketing for Libraries
Beata Starosta, Agnieszka Bobruk
E-książki w katalogach bibliotek
E-books in library catalogues
Strony konferencjiDolnośląski Urząd Marszałkowski


Aleph Polska


ExLibris

International Publishing Service (IPS)

Wydawnictwo Naukowe PWN

EBSCO

ARFIDO

SirsiDynix

Hurtownia DYNAMIK

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Kubicz Book Center

Firma Księgarska Wiesława Juszczaka


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności


(c) 2009 EBIB