Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków

Olsztyn - Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 roku

Materiały konferencyjne

ISBN: 83-915689-1-1

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator konferencji:
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Barbara Szczepańska
Aleksander Radwański(C) Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001 EBIB