Stowarzyszenie EBIB

logo_ebib_stow_200_130

Stowarzyszenie EBIB powstało w 2010 r., ale nieformalna grupa skupiona w portalu EBIB działa od 1998 r. Powstała dzięki internetowi i nowym metodom komunikacji naukowej na liście dyskusyjnej INFOBIB-L, gdzie bibliotekarze dyskutowali różne problemy związane z nowymi technologiami. Bardzo szybko grupa 10 wolontariuszy założyła „Biuletyn EBIB” a potem cały portal EBIB, który służy środowisku zawodowym w podnoszeniu kwalifikacji. W latach 2001-2010 działała w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako Komisja ds. wydawnictw elektronicznych. W 2010 r. bibliotekarze założyli Stowarzyszenie EBIB, które działa do dziś.

Od lat staramy się dostarczać bibliotekarzom, jak również pracownikom instytucji edukacji i kultury najnowszą wiedzę o trendach w bibliotekarstwie, informacji naukowej oraz komunikacji społecznej. Naszym sukcesem jest to, że dorobiliśmy się czytelników i marki, która jest uznana w Polsce, statystyki naszej poczytności pokazujemy między innymi w opracowaniach za lata 1999-2009 czy 2012-2019. Zrealizowaliśmy wiele nowoczesnych projektów, także z organizacjami międzynarodowymi (E-LIS, EIFL, Fundacja Bertelsmanna, Open Society Institute i inne). Więcej na stronie publikacji o EBIB.

Misja
Misją Stowarzyszenia EBIB jest wspieranie środowiska bibliotekarzy oraz rozwijanie ich kompetencji zawodowych poprzez informowanie, dostarczanie fachowej wiedzy i szkolenie. Misją stowarzyszenia jest również promowanie czytelnictwa, działań bibliotek, idei otwartej wiedzy i nowych technologii oraz inicjowanie i wspieranie aktywności bibliotekarzy.

Adres sekretariatu Stowarzyszenia EBIB:
Dagmara Sawicka
Sadurki 233, 24-150 Nałęczów
tel. (081) 5017894, E-mail:  redakcja@ebib.pl

 • Numer KRS: 0000367990, REGON: 060687036, NIP: 716-279-74-75
 • Konto: Bank Pocztowy SA, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, 19 1320 1641 3152 8593 2000 0002
 • STATUT

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Stowarzyszenia EBIB

Władze
Zarząd:

 • Iwona Sójkowska – Prezeska

 • Joanna Broniarczyk – Wiceprezeska

 • Dagmara Sawicka – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Filipowicz – Przewodnicząca
 • Milena Śliwińska – Zastępca Przewodniczącego
 • Zuzanna Helis – Sekretarz

Członkowie (w porządku alfabetycznym)

 1. Antczak-Sabala Beata
 2. Bednarek-Michalska Bożena
 3. Broniarczyk Joanna
 4. Derfert-Wolf Lidia
 5. Dynkowski Maciej
 6. Filipowicz Anna
 7. Gońka Anna
 8. Grocholska Bożena
 9. Helis Zuzanna
 10. Hollender Henryk
 11. Komperda Anna
 12. Kowalska Aneta
 13. Kozak Katarzyna
 14. Lipińska Dorota
 15. Maciąg Magdalena
 16. Marcinek Marzena
 17. Milewska-Warta Izabella
 18. Radwański Aleksander
 19. Sawicka Dagmara
 20. Sójkowska Iwona
 21. Starosta Beata
 22. Szczepańska Barbara
 23. Śliwińska Milena
 24. Wolańska Agnieszka
 25. Wołek-Biernat Sylwia

Zespół grantowy EBIB

Cieszymy się, że jesteśmy serwisem otwartym na debaty i pomysły innych, wdrażamy nowe rozwiązania prawne takie jak licencje Creative Commons i korzystamy ze wsparcia naszych czytelników. Nieustannie zmieniamy technologie, zawsze są to zasoby otwarte open source w tej chwili są to WordPress i Open Journal Systems.

Dodaj komentarz