Otwarta nauka i edukacja

logo_1200

III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce
„Otwarta nauka i edukacja”
13-14 kwietnia 2012, Bydgoszcz, Polska

III International Conference of Open Access in Poland
“Open science and education”
April 13-14, 2012, Bydgoszcz, Poland

Sesja I. Część 1: Nowe podejście w prowadzeniu badań / Session I. Part 1: New approaches to conduct the research

Daniel Mietchen — Otwieranie procesu badawczego / Opening up the research process
Cameron Neylon — Sieć wspomaga badania: nie tylko jest ich więcej, są lepsze, ale fundamentalnie odmienne / Network enabled research: Not just more or better, but fundamentally different
Paweł Szczęsny — Nauka 2.0 — elity nauki i jej entuzjaści, co z tego wynika? [biogram] / Science 2.0 — its élite and enthusiasts [bio]
Jakub Szprot — Otwieranie nauki w Polsce / Opening science in Poland
Michał Kaczmarczyk — Web 2.0 w służbie uczelni [prezentacja] / Web 2.0 in university’s service
Emanuel Kulczycki — Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji [prezentacja] / Blogs and scientific services. Scientific communication in the culture of convergence

Sesja I. Część 2: Praktyczny wymiar prowadzenia badań / Session I. Part 2: The practical dimension of research

Peter Murray-Rust — Otwarte dane a literatura naukowa / Open data and scholarly literature
Grzegorz Grześk — Początki telemedycyny w województwie kujawsko–pomorskim [prezentacja] / The beginnings of the telemedicine in the Kujawy-Pomerania Province [slideshow]
Wojciech Szczęsny — Obraz w chirurgii, chirurgia w obrazach [prezentacja] [film] / Image in surgery, surgery in images [slideshow] [movie]
Miguel Angel Marquina — Rozwój obywatelskiej cybernauki i jej wpływ na profesjonalne badania naukowe / The rise of citizen cyberscience and its impact on professional research [slideshow]

Sesja II. Nowy wymiar edukacji szkół wyższych / Session II. New approaches to higher education

Marcin Grynberg — Czy wykładowcy i studenci są gotowi na otwartość? [prezentacja] / Are lecturers and students ready for openness? [slideshow]
Abel Caine — Platforma otwartych zasobów edukacyjnych UNESCO [prezentacja] / UNESCO Open Educational Resources (OER) Platform [slideshow]
Adam Liwiński — Po co nam TED? / What do we need TED for? [slideshow]
Karolina Grodecka — Open AGH i inne platformy e-learningowe [prezentacja] / Open AGH and other e-learning platforms [slideshow]
Daria Gęsicka, Beata Marek, Magdalena Rutkowska — Prawo autorskie dla bibliotekarzy — prezentacja nowej oferty edukacyjnej dla bibliotekarzy [prezentacja] / Copyright for Librarians — presentation of a new e-learning platform [slideshow]

Organizatorzy / Organizers:

umkebibeiflkoed

Sponsorzy / Sponsors:

20110530_MNiSW_LOGOTYP EBSCO-logo_WEB LOGO_MCBAKME_-_logoABE

Patroni medialni: Radio PIK, TVP Bydgoszcz, EBIB

Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012;
Materiały konferencyjne EBIB nr 22; ISBN 978-83-63458-00-3
Redaktor serii: Iwona Sójkowska; Redakcja: Iwona Sójkowska; Korekta: Katarzyna Kozak; Tłumaczenie: Małgorzata Boryczka, Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Marzena Marcinek, Marta Sobieszek; Skład techniczny: Joanna Broniarczyk.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Dodaj komentarz