Materiały konferencyjne

ISBN: 83-915689-2-X

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

mailto:ebib.redakcja@oss.wroc.pl

Konferencja zrealizowana przy pomocy finansowej: Ministerstwa Kultury
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Internet w bibliotekach
próba bilansu i perspektywy rozwoju

Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku

sponsorzy:
Minerva
MAX Elektronik

Aleph


(C) 2001-2002 EBIB