EBIB Materiały konferencyjne
nr 11

ISBN: 83-921757-2-7

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Redakcja:
dr inż. Henryk Szarski
mgr Danuta Dudziak
mgr Anna Uniejewska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański


II Seminarium


Gromadzenie zbiorów - sztuka wyboruWrocław,   23 - 24 czerwca 2005

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE W GROMADZENIU

Danuta DUDZIAK
II Seminarium "Gromadzenie zbiorów-sztuka wyboru". Omówienie ankiety
Dobrosława JANUSZ
ALEPH w gromadzeniu - ocena narzędzia po 4 latach eksploatacji
Jadwiga WOJTCZAK
Jak zapanować nad rekordem egzemplarza w systemie ALEPH?
Bożena GROCHOLSKA
Status rekordu "odkryty" - czy warto pokazywać opis bibliograficzny na etapie zamówienia książki
Bogna KRYSZTOFIK, Anna UNIEJEWSKA, Irena RZOŃCA
Narzędzia wspomagające zarządzanie zbiorami
Ewa BUSSE-TURCZYŃSKA
Ocena kolekcji w polityce gromadzenia zbiorów a wykorzystanie możliwości systemów zintegrowanych w polskich bibliotekach akademickich
Krystyna MIELCAREK, Ewa ZYSEK-NOCKOWSKA
Model gromadzenia i organizacji dostępu do źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

WYMIANA WYDAWNICTW

Małgorzata KUZIELA
"Dary kontrolowane" - jak wpływać na jakość i ilość darów wprowadzanych do księgozbioru
Joanna DZIAK
Wymiana wydawnictw w bibliotekach akademickich - czy ma się mieć dobrze?
Anna SADOCH
Elektroniczne materiały biblioteczne w procesie kształtowania zasobów Biblioteki Sejmowej
Danuta DOMALEWSKA
Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
W. John MICHALSKI
Exchange Program at the Library of Congress. Changes, Expectations and Prognosis

RYNEK KSIĄŹKI

Ewa GOUMISSI
Zakup książek bezpośrednio u wydawcy - wybór czy konieczność? Charakterystyka dostaw literatury krajowej
Irena BIAŁOBŁOCKA
Udział biblioteki w kształtowaniu rynku wydawniczego - ocena skuteczności współpracy z wydawnictwami
Tomasz ZARÓD
Kto chce i potrafi sprzedać książkę trudną?
Ziemowit KUBICZ
Zakup książek poprzez Internet - fakty i mity

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE

Magdalena IWAŃSKA
Student w bibliotece - norma czy wyjątek?
Regina ROHLEDER, Sylwia DAROWNA
Projekt biblioteki cyfrowej - etapy realizacji
Urszula Anna WOJTASIK
Organizowanie dostępu do książek elektronicznych
Izydor STATKIEWICZ
Analiza wykorzystywania książek elektronicznych

------------
Zdjęcia z seminarium (plik do pobrania, zip - 7,19 MB)
Galeria online
Lista uczestników


(c) 2005 EBIB