EBIB

Materiały konferencyjne
nr 9


ISBN: 83-915689-8-9

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
dr Danuta Konieczna
dr Kordula Szczechura
mgr inż. Barbara Chelt
mgr Teresa Łagodzińska-Małyszko

Redakcja materiałów:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak
Sylwia Wolek-Biernat

Redakcja techniczna:
Aleksander RadwańskiNowoczesna Biblioteka Akademicka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Olsztyn 20 - 21 maja 2004 roku

Artur Jazdon
Problematyka organizacji zasobów nowoczesnej biblioteki akademickiej
(prezentacja)
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych jako jedna z form wspomagania procesu dydaktycznego
Andrzej Wodecki
E-learning: jak Internet może wspierać edukację. Doświadczenia Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego
(prezentacja), (flash1), (flash2)
Maria Wilkin, Marcin Skład
Prezentacja pt. Przysposobienie biblioteczne on-line. Z doświadczeń e-learningu na Uniwersytecie Warszawskim
(prezentacja 1), (prezentacja 2)
Marzena Świgoń
"Library anxiety" - bariera informacyjna w bibliotekach akademickich
(prezentacja)
Teresa Górecka
Rola firm pośredniczących w dobie konsorcjów i rozwoju źródeł elektronicznych
(prezentacja)
Ewa Kobierska-Maciuszko
Budynek biblioteki naukowej w ciężkich czasach Internetu - składnica druków czy nowe miejsce społeczne
(prezentacja - uwaga, plik ma ok. 100 MB)
Magdalena Rafalska
Projekt architektoniczny nowego gmachu Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie - prezentacja multimedialna
(prezentacja)
Danuta Konieczna
Usługi bibliotek akademickich ukierunkowane na potrzeby kształcenia zdalnego i ustawicznego
(prezentacja)
Alina Nowak
Technologia informacyjna w dydaktyce bibliotecznej
(prezentacja)
Stanisława Wojnarowicz
Komunikacja w bibliotece uczelnianej na tle rozwoju technologii informatycznych. Z doświadczeń BG UMCS
(prezentacja)
Radosława Dziubecka
Rozwój systemów bibliotecznych w kierunku wspomagania dydaktyki uczelni oraz rozwiązania problemów digitalizacji zbiorów i obsługi materiałów multimedialnych na przykładzie trzech nietypowych modułów systemu ALEPH: Obsługi lektur, ADAM i Verde

wystąpienia sponsorów (CheckPoint, ALEPH, 3M); dyskusja; podsumowanie konferencji

Lista uczestników

Galeria nr 1 - Sanktuarium w Gietrzwałdzie
Galeria nr 2 - Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie
Galeria nr 3 - Stoiska sponsorów

 

Sponsorzy:

 

 

 

 

 

 


(c) 2004 EBIB
(c) 2000-2004 Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie