EBIB
Materiały konferencyjne
nr 13

ISBN: 83-921757-4-3

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


SEMINARIUM

30 marca 2006
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Zmiany w zakresie praw autorskich w Unii Europejskiej w latach 1992-2001
- Harald von Hielmcrone (The State and University Library, Aarhus, Dania)
Implementacja dyrektywy w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym w wybranych krajach
- Michele Battisti (ADBS, Francja)
      - tabela (doc)
Zmiany w zakresie praw autorskich w Unii Europejskiej od 2001 roku
- Barbara Stratton (CILIP Legal Advisor, Wielka Brytania)
      - prezentacja
Open Access i prawa autorskie
- Toby Bainton (SCONUL, Wielka Brytania)
      - prezentacja


(c) 2006 EBIB