EBIB

Materiały konferencyjne
nr 10

ISBN: 83-915689-9-7

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku

Komitet organizacyjny:
Mgr inż. Anna Grygorowicz
Mgr Małgorzata Gorczewska
Mgr Maryla Grzonka
Mgr Teresa Kurdziel
Mgr Ewa Michałowska

HONOROWY PATRONAT:
Rektor AMG - Prof.dr hab.
Wiesław Makarewicz
Prorektor AMG - Prof.dr hab.
Roman Kaliszan
Prof.dr hab.
Jadwiga Sadlak-Nowicka
Prof.dr hab.
Zbigniew Kmieć

Redakcja materiałów:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Hanna Kalinowska
Joanna Kmiecińska

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański

XXIII Konferencja Problemowa
Bibliotek Medycznych

Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów
w polskich bibliotekach medycznych
w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

Gdańsk 21-22 czerwca 2004
   
Anna Grygorowicz
Zmiany jakościowe w gromadzeniu zbiorów wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki naukowej
Anna Grygorowicz, Małgorzata Gorczewska, Kamila Mamorska
Gromadzenie zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000-2003 - analiza wyników ankiety
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
Konsorcja jako nowy sposób gromadzenia dostępu do światowych zasobów informacji naukowej (historia konsorcjów)
Jolanta Przyłuska
Gromadzenie zbiorów czy zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy - kierunki działania Biblioteki Instytutu Medycyny Pracy
Anna Uryga, Beata Bator
Strategie rozwijania kolekcji i modelowania polityki gromadzenia zbiorów w świetle doświadczeń Biblioteki Medycznej CM UJ
Krystyna Nyga, Alicja Strzelecka
Ocena współpracy Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu z wydawcami i dostawcami literatury polskiej i zagranicznej
Ewa Busse-Turczyńska, Renata Birska
Perspektywy gromadzenia zbiorów i oceny kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych
Bolesław Howorka
Bibliotekarze wobec ustawy „Prawo zamówień publicznych”
Barbara Niedźwiedzka
Czy informatyzacji dostępu do zbiorów bibliotek medycznych towarzyszy odpowiednia edukacja użytkowników? Wyniki sondażu
Iwona Fryzowska-Chrobot, Jolanta Lasocka
Centrum dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia w Głównej Bibliotece Lekarskiej
Ewa Nowak
Wymiana publikacji jako jedna z form współpracy bibliotek medycznych
Mirosława Modrzewska
Washington Research Library Consortium WRLC - wybrane zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów

Lista uczestnikówWnioski z konferencji i postulaty


(c) 2005 EBIB