Stowarzyszenie EBIB

logo_ebib_stow_200_130Adres sekretariatu Stowarzyszenia EBIB:
Dagmara Sawicka
Sadurki 233, 24-150 Nałęczów
tel. (081) 5017894

Email:  redakcja@ebib.pl

Numer KRS: 0000367990
REGON: 060687036
NIP: 716-279-74-75

Konto: Bank Pocztowy SA
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
19 1320 1641 3152 8593 2000 0002

STATUT

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Stowarzyszenia EBIB

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EBIB ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EBIB ZA ROK 2017

Sprawozdanie finansowe EBIB za rok 2016 (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)

Władze
Zarząd:

 • Iwona Sójkowska – Prezeska

 • Joanna Broniarczyk – Wiceprezeska

 • Dagmara Sawicka – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Filipowicz – Przewodnicząca
 • Milena Śliwińska – Zastępca Przewodniczącego
 • Zuzanna Helis – Sekretarz

Członkowie (w porządku alfabetycznym)

 1. Antczak-Sabala Beata
 2. Bednarek-Michalska Bożena
 3. Broniarczyk Joanna
 4. Derfert-Wolf Lidia
 5. Dynkowski Maciej
 6. Filipowicz Anna
 7. Gońka Anna
 8. Grocholska Bożena
 9. Helis Zuzanna
 10. Komperda Anna
 11. Kowalska Aneta
 12. Kozak Katarzyna
 13. Lipińska Dorota
 14. Maciąg Magdalena
 15. Marcinek Marzena
 16. Milewska-Warta Izabella
 17. Radwański Aleksander
 18. Sawicka Dagmara
 19. Sójkowska Iwona
 20. Starosta Beata
 21. Szczepańska Barbara
 22. Śliwińska Milena
 23. Wolańska Agnieszka
 24. Wołek-Biernat Sylwia

Zespół grantowy EBIB

Dodaj komentarz