EBIB
Materiały konferencyjne
nr 14

ISBN: 83-921757-5-1

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie

Patronat Honorowy:
Rektor Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Redakcja:
Ewa Busse-Turczyńska
Barbara Szczepańska

Korekta:
Sylwia Wolek-Biernat
Joanna Grzeskowiak

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański

ebib.redakcja@oss.wroc.pl
---

Renata Birska, Renata Sławińska
25 lat spotkań bibliotekarzy medycznych: referat jubileuszowy
Jerzy M. Dyrda, Anna Majewska-Piątkowska, Krzysztof Noga
Rola i znaczenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w kształceniu użytkowników
Anna Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska
Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych
Anna Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska
Szkolenie biblioteczne on-line jako nowoczesna forma zajęć dla studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku
Ewa Grządzielewska, Roma Hajduk, Iwona Stebner, Aniela Piotrowicz
Działalność dydaktyczna prowadzona przez Bibliotekę Akademii Medycznej w Poznaniu
Bolesław Howorka
Nowa ustawa - nowa sytuacja biblioteki uczelnianej
Witold Kozakiewicz
Kształcenie użytkowników Informacji Naukowej w obliczu rozwoju Internetu i powstawania platformy Web 2.0
Barbara Niedźwiedzka
Zróżnicowane nauczanie kompetencji informacyjnych - odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej
Jolanta Przyłuska
Efektywność wykorzystywania źródeł informacji naukowej a potrzeby edukacyjne użytkowników
Edyta Rogowska, Dagmara Budek
Formy szkolenia użytkowników informacji w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Renata Sławińska, Teresa Trzcianowska-Grzywacz
Zajęcia z naukowej informacji medycznej w ocenie studentów i prowadzących - z doświadczeń Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Anastazja Śniechowska-Karpińska
Model kształcenia studentów Oddziału Anglojęzycznego - program, metody kształcenia i ocena z punktu widzenia uczestników
Anastazja Śniechowska-Karpińska
E-learning jako jedna z metod edukacji użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki
Grzegorz M. Święćkowski
Kształcenie studentów bibliotekoznawstwa - czy studia wyższe przygotowują do pracy w bibliotece medycznej?
Ewa Turczyńska, Renata Birska
Analiza ankiety na temat kształcenia użytkowników polskich bibliotek medycznych
Irmina Utrata
Edukacja biblioteczno-informacyjna użytkowników bibliotek akademickich
Ewa Włostowska, Jacek Głębocki, Ewa Chrobak
Nowoczesne metody samodzielnego przeszukiwania bazy danych Polska Bibliografia Lekarska - propozycja konspektu szkolenia użytkowników naukowej informacji medycznej(c) 2006 EBIB