EBIB

Materiały konferencyjne nr 7


ISBN: 83-915689-6-2

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Redakcja:
Bożena Bednarek-Michalska
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak
Anna Abstorska
Jolanta Szewczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański
Barbara Szczepańska


Sponsorzy:


Dynix

Checkpoint Metro

Unicard SA

3 M3 M


Elsevier

Progress

Kain

FenixCzytelnik czy klient?

Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy
Biblioteka Główna UMK
Toruń 4-6 grudnia 2003 roku


Klient wewnętrzny i zewnętrzny biblioteki
Agata Sudolska
Orientacja na klienta - klient wewnętrzny i zewnętrzny organizacji
Lidia Derfert-Wolf
"Klient nasz pan" - implikacje dla biblioteki dziś i jutro
Halina Ganińska, Emilia Lepkowska
Użytkownik/klient i usługi biblioteczno-informacyjne w środowisku uczelni technicznej
Marek Kuczkowski
Klient w bibliotece - trudne wyzwanie?

Standardy i procedury a jakość usług bibliotecznych
Barbara Szczepańska
Standardy usług w bibliotece firmy prawniczej

Bibliotekarz a klient - komunikacja
Marek Chojnacki
Sceniczna przestrzeń biblioteki - role i zachowania uczestników komunikacji interpersonalnej
Małgorzata Kisilowska, Maria Przastek-Samokowa
Potrzeby i kompetencja językowa klientów bibliotek
Grażyna Piotrowicz
Bibliotekarz a użytkownik - klient we współczesnej bibliotece uniwersyteckiej
Rafał Sadowski
Relacje czytelnik - bibliotekarz w Bibliotece Głównej WSHE we Włocławku

Badanie i rozpoznawanie potrzeb użytkowników - metody i sposoby działania
Dorota Buzdygan, Maria Szczygieł
"Inny użytkownik, inna biblioteka" - próba wychwycenia zmian mentalności użytkowników biblioteki akademickiej, na podstawie badań prowadzonych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania Priority Search w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej
Arkadiusz Liber
Czy można obiektywnie zmierzyć potrzeby czytelnika i jakość usług biblioteki elektronicznej?
Błażej Feret, Izabela Gajda, Iwona Sójkowska
Łódzka "fabryka" informacji naukowej. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej
Ewa Żelawska
Potrzeby czytelników w dobie nowoczesnych technologii głównym motorem zmian i przekształceń Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
Teresa Kosik
Określanie potrzeb czytelników i ocena stopnia ich realizacji w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Anna Pośnik, Krystyna Umiastowska
Badanie potrzeb użytkowników bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Żaneta Szerksznis, Alicja Spaleniak
Użytkownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu - jego potrzeby, poziom zadowolenia i satysfakcji

Szkolenia proklienckie bibliotekarzy
Jacek Drogosz
Obsługa klienta w bibliotece. Co bibliotekarz powinien wiedzieć?

Czytelnik w przyjaznej przestrzeni i technologii
Jolanta Sobielga
Użytkownicy Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w nowej przestrzeni i technologii
Anna Walczak
Model przestrzeni bibliotecznej
Anna Tomczyk-Churska
Czytelnik w przyjaznej atmosferze już od szkolnej ławki

Użytkownik niepełnosprawny w bibliotece
Małgorzata Fedorowicz
Formy zaspokajania potrzeb bibliotecznych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Polsce
Bronisława Woźniczka-Paruzel
Biblioteki wobec czytelników niepełnosprawnych: od dyskryminacji do integracji
Anna Wołodko, Anna Budniewska
Użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie


(C) 2003 EBIB