Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Jacek Gajkiewicz

MOL Sp. z o.o.

Internet w systemach bibliotecznych firmy MOL

(na podstawie prezentacji opracował EBIB)

 • MOL Sp. z o.o.
  • 12 lat doświadczeń
  • 3000+ bibliotek szkolnych
  • 300+ bibliotek innych sieci
 • Epoka DOS
  • MOL - dla bibliotek szkolnych, LIBRA - dla bibliotek innych sieci
  • niewielkie sieci lokalne
  • stosunkowo niewielkie zbiory
  • PB BN i SJHP BN dostępny off-line
  • kompletna, zwarta aplikacja
 • Nowe systemy firmy MOL - cechy wspólne
  • system zarządzania bazą danych MS SQL 2000
  • klient - serwer
  • relacyjne słowniki haseł formalnych i przedmiotowych
  • OPAC WWW
  • klient Z39.50
  • ukierunkowanie na potrzeby różnych sieci bibliotecznych
 • System Patron - duże biblioteki publiczne i pedagogiczne
  • opisy bibliograficzne w formacie MARC21
  • katalog centralny
  • zakup centralny
  • obsługa pracy zespołowej
  • budowa modułowa
 • Libra 2000 - biblioteki publiczne, pedagogiczne, szkoły wyższe
  • kompletna, zwarta aplikacja
  • lokalne katalogi
  • prosta instalacja i administrowanie
  • niskie koszty wdrożenia i eksploatacji
  • wersje funkcjonalne dla bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz akademickich
 • MOL 2000+ - biblioteki szkolne
  • kompletna, zwarta aplikacja
  • lokalne katalogi
  • prosta instalacja i administrowanie
  • niskie koszty wdrożenia i eksploatacji
  • funkcje ukierunkowane na potrzeby tej sieci bibliotek
 • OPAC WWW
  • Wyszukiwanie proste
  • Wyszukiwanie złożone
  • Pełny zasób ze statusem egzemplarzy
  • Zamawianie pozycji
  • Kontrola stanu wypożyczeń i zamówień
  • Publikacja dowolnych zestawień bibliograficznych
 • Klient Z39.50
  • Definiowanie serwerów i ich parametrów
  • Przeszukiwanie serwerów w zadanej kolejności
  • Filtrowanie charakterystyki rzeczowej
  • Automatyczna aktualizacja parametrów serwerów z naszej witryny WWW
 • Komputeryzacja z centralną bazą danych - Patron
  • Jeden serwer, katalog centralny
  • Filie połączone w sieć rozległą za pośrednictwem połączeń internetowych
  • Centralne opracowanie
  • Centralne opracowanie przedmiotowe
  • Efekt - niski koszt jednostkowy, wysokiej jakości baza danych
  • Wada - dolegliwe skutki awarii
 • Komputeryzacja z rozproszoną bazą danych - Libra 2000
  • katalogi lokalne
  • wspólny słowniki haseł formalnych i przedmiotowych
  • centralne przeszukiwanie katalogów lokalnych
  • możliwość wdrażania etapowego
  • czy zawsze potrzebujemy katalog centralny?
           www.patron.pl

www.libra.pl

www.mol.pl
          
   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Internet w systemach bibliotecznych firmy MOL / Jacek Gajkiewicz // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/gajkiewicz.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4