Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Elżbieta Szczęsny, Krzysztof Henne

Działu Systemów Bibliotecznych
MAX ELEKTRONIK S.A.

Jak można wykorzystać technologie internetowe we współpracy bibliotek na podstawie rozwiązań zastosowanych w systemie bibliotecznym Prolib firmy MAX ELEKTRONIK S.A.

(na podstawie prezentacji, zredagował EBIB)

Internet daje i wymusza....

 • Wzrost znaczenia informacji w życiu współczesnym wymusza w bibliotekach zmiany w ich funkcjonowaniu oraz pozwala na wykorzystywanie najnowszych technologii do realizacji swoich zadań (np. odchodzš w zapomnienie centralne katalogi kartkowe w bibliotekach publicznych > telefon > ograniczony dostęp do informacji w godzinach pracy biblioteki)
 • Rozwój internetu przyczynia się do rozszerzenia możliwoœci jego wykorzystania w bibliotece (np.centralne katalogi komputerowe > internet > nieograniczony dostęp do informacji - z dowolnego miejsca na œwiecie; 365/24)
 • Dostęp do internetu daje bibliotekom (np. na terenie jednego miasta, bibliotekom tej samej sieci np. pedagogicznym) możliwoœć współpracy na różnych poziomach oraz budowania grup współpracujšcych w sieci rozproszonej bibliotek w oparciu o jednš centralnš bazę danych lub wiele baz

Współpraca bibliotek i grup bibliotek

 • Współpraca w zakresie wymiany zbiorów (np.własnych wydawnictw) - TRADYCYJNIE
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne - TRADYCYJNE

INTERNET

 • Współpraca w zakresie wymiany danych i/lub tworzenia wspólnej bazy danych (np. wymiana rekordów bibliograficznych pomiędzy bibliotekami pracujšcymi w tych samych lub różnych systemach; tworzenie baz/katalogów centralnych)
 • Współpraca w zakresie dostępu do informacji (np. dostęp do centralnego katalogu miasta, regionu, sieci bibliotek np. publicznych lub możliwoœć jednoczesnego przeszukiwania wielu baz bibliotek pracujšcych w tych samych lub różnych systemach)
 • Współpraca w zakresie usług (np. wypożyczenia realizowane we wszystkich bibliotekach współpracujšcych np. regionu; wypożyczenia międzybiblioteczne; dostarczanie kopii, w tym kserokopii, dokumentów Ÿródłowych np. artykułów)

Współpraca w zakresie wymiany danych i/lub tworzenia wspólnej bazy danych

 • Możliwość wykorzystania kartotek haseł wzorcowych posadowionych na innych serwerach - np. moduły obsługi CKHW; MESH)
 • Import/export danych
  • Z bibliotek własnej sieci bibliotecznej (np. B-ki ped.) - OPAC WWW
  • Poprzez protokół Z39.50 - moduł PROLIB - Z39.50
 • Tworzenie katalogu centralnego - model wielobiblioteczny

CKHW

Cel:
udostępnienie bibliotekom użytkującym system PROLIB/PROMAX możliwości wykorzystania rekordów CKHW w tworzeniu rekordów bibliograficznych na zasadach ogólnych (tzn. możliwość pobierania do własnych baz tzw. lokalnych KHW systemu PROLIB rekordów khw z katalogu NUKAT

 • Synchroniczna kopia CKHW dla bibliotek użytkujących system PROLIB/PROMAX
  • dla CFiKHW BUW wszystkie biblioteki traktowane jako jeden odbiorca danych CKHW
  • dla bibliotek użytkujących system PROLIB/PROMAX jedyne źródło danych CKHW
  • dane aktualizowane synchronicznie na podstawie zmian przyrostowych
 • Interfejsy współpracy/dostępu
  • interfejs wejściowy
   • pobieranie plików zmian przyrostowych w bazie CKHW
  • interfejs wyjściowy
   • źródło informacji o rekordach CKHW dla systemu PROLIB/PROMAX
   • źródło informacji o rekordach CKHW dla użytkowników serwisu PROWEB
   • automat synchronizujący poszczególne LKHW z CKHW
 • Format danych
  • stosowany przez CFiKHW BUW
  • zgodny z MARC 21 Concice Format for Authority Data (Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office)

CKHW / LKHW

 • Lokalna KHW dla systemu PROLIB/PROMAX
  • źródło rekordów KHW dla rekordów bibliograficznych w bazie systemu PROLIB/PROMAX
  • baza zasilana rekordami z kopii CKHW dla Forum Użytkowników Systemu PROLIB
  • baza synchronicznie aktualizowana z kopią CKHW FU PROLIB
 • Interfejsy współpracy/dostępu
  • interfejs wejściowy
   • importowanie rekordów z bazy Kopii CKHW FU PROLIB
   • pobieranie plików zmian przyrostowych z bazy Kopii CKHW FU PROLIB
  • interfejs wyjściowy
   • modułu OPAC systemu PROLIB/PROMAX
 • Format danych
  • stosowany przez CFiKHW BUW
  • zgodny z MARC 21 Concice Format for Authority Data (Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office)
 • Komunikacja
 • XML poprzez http
  • jak moduły OPAC systemu PROLIB/PROMAX
PROLIB - Z39.50: ŒRODOWISKO PRACY KLIENTA Z39.50     

Client Max 39.50

Cztery etapy kopiowania rekordu

OPAC WWW - Import danych

OPAC WWW - import

 • wymiana danych pomiędzy różnymi instalacjami systemu PROLIB
 • operatorzy różnych bibliotek pracujących w systemie PROLIB poprzez OPAC wyszukują i pobierają pliki danych zapisane w formacie wewnętrznym z innych instalacji systemu PROLIB

CEL:

przyspieszenie retrokonwersji i bieżącego opracowania zbiorów bibliotekom o podobnym charakterze zbiorów
(np. pedagogiczne; publiczne itp.)

WYMIANA DANYCH POMIĘDZY RÓŻNYMI INSTALACJAMI SYSTEMU PROLIB     

Model wielobiblioteczny - Katalog centralny

 • Problem:
  • Wiele bibliotek współpracujących (i nie tylko) ze sobą we własnym zakresie przypisuje poszczególnym książkom i czasopismom wybrane przez siebie hasła, indeksy, klasyfikacje
 • Efekt:
  • opisy tego samego dokumentu znacznie się różnią
 • Katalog centralny - idea wspólnych rekordów:
  • jednokrotny opis dokumentów gromadzonych w różnych miejscach
  • biblioteka nie musi samodzielnie katalogować wszystkich dokumentów
  • bibliotekarze nie muszą już dublować swojej pracy
  • mogą skorzystać z gotowych opisów książek przygotowanych przez innych i udostępnionych we wspólnej bazie danych
 • Efekt:
  • jednorodne opisy dokumentów w bazach danych
  • jednorodne i efektywne wyszukiwanie
  • scentralizowana administracja i zarządzanie systemem

Współpraca w zakresie dostępu do informacji

 • dostęp do centralnego katalogu miasta, regionu, sieci bibliotek np. ublicznych - OPAC WWW (baza pojedynczej biblioteki; baza centralna grupy bibliotek- model wielobiblioteczny)
 • możliwość jednoczesnego przeszukiwania wielu baz bibliotek pracujących w systemie PROLIB - MULTIOPAC WWW (model standardowy)
 • możliwość jednoczesnego przeszukiwania wielu baz bibliotek pracujących w różnych systemach - moduł Z39.50

OPAC WWW

 • OPAC WWW / ProWeb
  • wyszukiwanie informacji bibliograficznej w bazie
  • wyszukiwanie z wykorzystaniem wszystkich indeksów
   • Wg słów
   • Wg początku
   • Zastosowanie spójników logicznych
   • Tworzenie złożonych strategii wyszukiwawczych
  • wyszukiwanie nowości w bazie danych
  • możliwość przeglądania zasobu biblioteki na poziomie inwentarza
  • zamawianie i rezerwacja dokumentów
  • kontrola przez czytelnika własnego konta zamówień, rezerwacji i wypożyczeń
  • możliwość analizy historii operacji w bibliotece
 • dodatkowo ProWeb (OPAC WWW dla Bibliografii)
  • dostęp do powiązanych z rekordem bibliograficznym plików (w tym danych pełnotekstowych)

MULTIOPAC WWW

 • możliwość wydajnego i efektywnego wyszukiwania w wielu bazach współpracujących bibliotek (np. w grupie bibliotek publicznych regionu, grupie bibliotek wojskowych, pedagogicznych itp.)
 • możliwość zamawiania, rezerwacji i wypożyczenia wyszukanej pozycji (po przejściu do OPACa WWW wybranej biblioteki)

Współpraca w zakresie usług

OPAC WWW

 • Wyszukiwanie danych w bibliotece / sieci bibliotek (model wielobiblioteczny)
 • wypożyczanie, zamawianie, rezerwacja dokumentów we własnej bibliotece lub w bibliotekach współpracujących w grupie (model wielobiblioteczny)

MULTIOPAC WWW

 • wypożyczanie, zamawianie, rezerwacja dokumentów realizowane we wszystkich bibliotekach współpracujących np. regionu; pedagogicznych itp. (model standardowy)

JAK MOŻNA PRACOWAĆ W GRUPIE BIBLIOTEK?

Model wielobiblioteczny - założenia:

WIELE bibliotek pracuje w sieci rozległej na jednej instalacji systemu. Biblioteki mogą być traktowane jako biblioteki wydziałowe, filie, biblioteki terenowe...

 • wysokie koszty aplikacji i sprzętu (jeden serwer, stacje robocze), podzielone między uczestników projektu
 • dzięki rozłożeniu kosztów możliwość zakupu wysokowydajnego i niezawodnego sprzętu, ale dla bibliotek lokalnych - niskie wymagania sprzętowe
 • możliwość tworzenia jednej wspólnej bazy opisów bibliograficznych
 • możliwość administrowania systemem w jednym miejscu
 • dostęp czytelnika do informacji o zasobach wielu bibliotek

Wypożyczalnia:

 • czytelnicy są oddzielni dla każdej z bibliotek
 • czytelnicy mają uprawnienia tylko w obrębie tych bibliotek, do których zostali zapisani
 • statusy czytelników są odrębne w każdej z bibliotek
 • statystyki są odrębne w każdej z bibliotek
 • w obrębie każdej biblioteki można zdefiniować jej wypożyczalnie fizyczne
 • przekazanie do magazynu działa odrębnie w każdej z bibliotek

Administracja:

 • operator/bibliotekarz ma uprawnienia tylko w obrębie własnej biblioteki
 • wszystkie parametry systemu są odrębne w każdej z bibliotek
 • lokalne drukarki, znaki miejsca, raporty, słowniki w księgach akcesji i inwentarzach mogą być odrębnie zdefiniowane dla każdej z bibliotek
   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Jak można wykorzystać technologie internetowe we współpracy bibliotek na podstawie rozwiązań zastosowanych w systemie bibliotecznym Prolib firmy MAX ELEKTRONIK S.A. / Elżbieta Szczęsny, Krzysztof Henne // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/prolib.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4