Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Marcin Pastwa

Historii Sztuki KUL

Archiwum Cyfrowych Obrazów - digitalizacja zasobów ikonograficznych Instytutu Historii Sztuki i Muzeum Uniwersyteckiego KUL

Abstrakt:

Zbiór kilkudziesięciu tysięcy slajdów i fotografii zgromadzonych w Instytucie Historii Sztuki KUL oraz kolekcja Muzeum Uniwersyteckiego (malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne i ich dokumentacja) stanowią materiał wyjściowy dla powstającego Archiwum Cyfrowych Obrazów. Przedsięwzięcie zakłada digitalizację istniejącego materiału ikonograficznego, który stanie się podstawą dla stworzenia bazy danych umożliwiającej przekroczenie tradycyjnego sposobu archiwizacji i ochrony dziedzictwa przedstawienia obrazowego, w kierunku łatwiejszego dostępu do zasobów i ich wymiany realizowanych dzięki najnowszym technologiom.

W referacie na drodze analizy potrzeb, celów i możliwości przedstawione zostały założenia merytoryczne projektu oraz omówione były dotychczasowe rezultaty i wnioski wynikające z podjętych już działań.

Na podstawie własnych doświadczeń oraz w kontekście europejskich rozwiązań dotyczących zastosowań informatycznych na obszarze historii sztuki (austriackich i niemieckich głównie) pokazane zostały problemy związane z pozyskiwaniem cyfrowych obrazów oraz planowaniem i zarządzaniem obrazową bazą danych.

Prezentacja

(Z uwagi na duże walory estetyczne, zamieszczamy oryginalną prezentację w formacie PPT - redakcja EBIB)

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Archiwum Cyfrowych Obrazów - digitalizacja zasobów ikonograficznych Instytutu Historii Sztuki i Muzeum Uniwersyteckiego KUL / Marcin Pastwa // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/pastwa.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4