Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Piotr Krzyżaniak

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

System elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych doc@med

(na podstawie prezentacji opracował EBIB)

System doc@med - podstawowe informacje

 • własne oprogramowanie zainstalowane na serwerze Biblioteki Głównej AM w Poznaniu
 • system projektowany był jako system dostarczania elektronicznej kopii artykułów z czasopism, które są w posiadaniu bibliotek medycznych (specyfika środowiska medycznego)
 • system uruchomiony 1 września 2000 roku, do dzisiaj prawie 25000 zamówień, 7 bibliotek realizuje zamówienia, 144 klientów (instytucjonalnych) systemu z całej Polski
 • brak wymogu specjalistycznego oprogramowania zarówno po stronie klienta jak i biblioteki – system wykorzystuje przeglądarkę internetową i email’a do komunikacji z klientami i bibliotekami
 • jedyny wymóg dotyczący bibliotek współpracujących to sprzęt elektroniczny mogący tworzyć z posiadanych materiałów pliki PDF i realizacja zamówienia w 48 godzin roboczych

Najważniejsze funkcje

 • autoryzacja przez nazwę użytkownika i hasło
 • ciągły podgląd przez przeglądarkę na wysłane zamówienia i monitorowanie ich statusu (pełna i aktualna statystyka systemu)
 • ułatwienia przy wypełnianiu formularza
 • automatyczne przekierowanie zamówienia
 • możliwość rejestracji tzw. użytkowników prepaid
 • automatyczne generowanie rozliczeń i zestawień
 • modyfikowanie bazy czasopism przez uprawnione do tego osoby w bibliotekach
 • generowanie dynamicznych i na bieżąco aktualizowanych statystyk dla bibliotek
 • automatyczne liczenie średniego czasu od złożenia zamówienia do jego realizacji dla każdej współpracującej biblioteki
 • automatyczne generowanie reklamacji i przypomnień o niezrealizowanych zamówieniach

Dynamika wzrostu zamówień

Pokaz systemu

Plany na przyszłość

 • do końca roku uruchomienie do testów ogólnopolskiego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych na bazie katalogu KaRo (prace z p. T. Wolniewiczem)
 • oprogramowanie podobne do systemu doc@med, system posadowiony będzie na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Kontakt:
Piotr Krzyżaniak
krzyzan@amu.edu.pl
lub
piotr@krzyzaniak.com.pl
http://www.docmed.pl

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

System elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych doc@med / Piotr Krzyżaniak // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/docmed.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4