Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Traute Braun-Gorgon

SUBITO - biblioteki otwarte dla użytkowników

(na podstawie prezentacji opracował EBIB)

Co stanowi istotę serwisu subito?

subito - dostarcza artykuły z czasopism i książki prosto do Twojego domu

Jakie fazy cechowały rozwój serwisu subito?

Faza 1: Poszukiwanie rozwiązań

 • 4 paŸdziernika 1994 - Początek subito - projektu szybkiego udostępniania literatury i informacji

Faza 2: Uruchomienie serwisu

 • Uruchomienie serwisu subito - 27 listopada 1997: Dostarczanie artykułów
 • 1 wrzeœnia 1999: Dostarczanie książek - Dostarczanie częœci książek w formie kopii

Faza 3: Utworzenie niezależnej organizacji

 • 8 grudnia 1999 - Utworzenie wspólnoty pracy subito jako spółki prawnej

Przy stole: założyciele - członkowie konsorcjum oraz dyrektor biura. Z tyłu: przyszli wspólnicy spółki subito-Ag.

Jaka jest obecna organizacja serwisu subito?

Zgromadzenie ogólne

26 bibliotek z Niemiec
2 centralne biblioteki specjalistyczne z Austrii
1 biblioteka uniwersytecka ze Szwajcarii

Rada wykonawcza

Przewodniczący:
Uwe Rosemann, dyrektor Technicznej Biblioteki Informacyjnej (TIB), Hanower
1. Zast. Przew.:
dr. Klaus Franken, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, Konstanz
2. Zast. Przew.:
prof. dr Bernd Hagenau, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej i Krajowej, Saarbrücken

Biuro stowarzyszenia

Kierownik: dr Traute Braun-Gorgon
Zespół: 6 osób

Co to jest serwis subito?

Jakie zasoby udostępnia serwis subito?
Czasopisma i książki obejmują wszystkie dziedziny wiedzy i pochodzą z różnych krajów świata.
Dostawa elektroniczna, we wszystkich standardowych formatach.
Dokumenty elektroniczne powinny trafić do skrzynki odbiorczej w ciągu
najpóŸniej 72 godzin, za pośrednictwem normalnego serwisu
maksimum 24 godzin, za pośrednictwem serwisu ekspresowego
Oferowana jest również dostawa za pośrednictwem poczty i faksu.
Książki dostarczane są przez pocztę.
Książki powinny zostać zwrócone w ciągu 4 tygodni.
Kto uczestniczy w serwisie subito?
26 bibliotek z Niemiec
centralne biblioteki specjalistyczne z Austrii
1 biblioteka uniwersytecka ze Szwajcarii
subito to następująca baza badawcza:
subito - katalog periodyków zawiera 1 milion tytułów
subito - katalog artykułów zawiera 11 milionów artykułów
subito - katalogi książek zawierają w sumie 70 milionów książek
oraz połączone, bogate zbiory 29 bibliotek dostarczających

Procedura zamawiania dzieli się na

 • wybór biblioteki dostarczającej
 • wypełnienie formularza zamówienia
 • wybór serwisu
 • wysłanie formularza zamówienia

Dalsze etapy procedury serwisowej to

 • wydrukowanie zamówienia w celu dalszego przetwarzania
 • wyszukanie oryginału dokumentu w zasobach
 • wykonanie kopii wybranego artykułu przy użyciu skanera
 • wysłanie wykonanego dokumentu do odbiorcy

Użytkownicy

Użytkownicy grupy 1:
Uczniowie, studenci, pracownicy wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych finansowanych ze środków publicznych, pracownicy firm w sektorze publicznym
Użytkownicy grupy 2:
Biblioteki firm, osoby posiadające własne firmy i inni użytkownicy komercyjni
Użytkownicy grupy 3:
Osoby prywatne

Ceny są zróżnicowane w zależności od grupy użytkowników i rodzaju przesyłki.
Wszystkie ceny można znaleźć na stronie domowej serwisu subito w Internecie.

subito obsługuje użytkowników indywidualnych oraz biblioteki

Biblioteka

 • jest klientem subito
 • realizuje zamówienia swoich użytkowników
 • otrzymuje dostarczoną pozycję
 • płaci rachunek

Biblioteka

 • otrzymuje artykuły z czasopism tylko w normalnym serwisie
 • może umieszczać zamówienia od użytkowników z grup 1 oraz 3 (użytkownicy niekomercyjni)

Następujące rodzaje bibliotek mogą uczestniczyć w serwisie bibliotecznym:

 • Biblioteki państwowe
 • Biblioteki uniwersyteckie
 • Biblioteki regionalne
 • Biblioteki ośrodków kształcenia
 • Biblioteki publiczne
 • Biblioteki specjalistyczne (utrzymywane ze środków publicznych)

Biblioteki powinny posiadać licencję na udział w międzynarodowym systemie udostępniania.

Jakie są wyniki działalności serwisu subito?

Jaka jest międzynarodowa pozycja serwisu subito?www.subito-doc.com

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

SUBITO - biblioteki otwarte dla użytkowników / Traute Braun-Gorgon // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/subito.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4