Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści

   
 

Fotoserwis

Zdjęcia

Anna Kołodziejczyk
Anna Filipowicz
Błażej Feret

   


- Spis treści

(C) 2003 EBIB

Fotoserwis / // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/foto.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4