Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Paweł Grochowski, Marek Niezgódka, Wojciech Sylwestrzak

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Wirtualna Nauki w ICM

(na podstawie prezentacji opracował EBIB)

Zasoby zagraniczne - rozwój, wykorzystanie, dofinansowanie, plany

 • Bazy abstraktowe: Math, Medline, Inspec, Science Citation Index Expanded (SCI-Ex), Compendex
 • Bazy chemiczne: Beilstein i Gmelin, PDB
 • Zasoby pełnotekstowe: Ovid Biomedical Collection (OBC), Kluwer, Springer, Elsevierhttp://vls.icm.edu.pl


Rozwój zasobów i dofinansowanie

 • 1996/97: serwer krajowy baz chemicznych w ICM
 • 1998: projekt pilotażowy PFUN: system Ovid (Medline, Inspec, OBC), SCI-Ex, Math, PDB
  (unixowy serwer krajowy www, dofinansowanie 90%)
 • 1999-2002 dofinansowanie DOT, potem SPUB ICM, z rocznym wyprzedzeniem
  dostęp do licencji na jednolitych zasadach dla wszystkich zainteresowanych; dofinansowanie maleje w 2002 do ok. 70%
 • 2001: konsorcjum Elsevier (50% z bieżących środków SPUB)
 • 2002/2003: Springer, Kluwer (50% z bieżących śr. SPUB)
 • 2003: wyodrębniony SPUB Bilioteka Wirtualna Nauki
 • X 2003: uzupełnienie SPUB 2003 (?)
 • 2004: KBN planuje dofinansowanie BWN w wymaganym zakresie oraz powołanie "kuratorium" przy ministrze nauki

Zagraniczne kolekcje elektroniczne w BWN

 • Kluwer - licencja 2003-2005
 • Springer - 2003-2005 ("e-only" od 2004)
 • Elsevier - 2004-2006
  (2001-2003: licencja "print&electronic")

Imprinty w kolekcji Kluwer razem ok. 740 tytułów

 • Kluwer Academic (w tym KA Publishers, Consultants Bureau, Maik Nauk)
  ok. 670 tytułów
 • Kluwer Low International/Aspen
  60 tytułów

Imprinty w kolekcji Elsevier razem ok. 1740 tytułów

 • ok. 1290 "starych" tytułów Elsevier (Elsevier, North-Holland, Pergamon, Trends, Lancet, BailliÈ, 2 tyt. z Cell Press)
 • ok. 450 tytułów Academic Press oraz Harcourt Health Sciences (HHS)
 • HHS = Saunders + Mosby + Churchill Livingstone

Licencja typu "e-only"

 • dostęp elektroniczny do całej kolekcji wydawniczej w czasie trwania licencji
 • prawa archiwizacyjne do całości lub części zasobów (prenumerata elektroniczna)
 • prenumerata drukowana nieobowiązkowa i w cenach obniżonych (DDP)
 • koszt elektroniczny wyższy od kosztu dotychczasowej prenumeraty drukowanej

Zasoby polskie

  Kolekcja polskiej szkoły matematycznej (archiwa IM PAN skanowane w BUW) Czasopisma przyrodnicze (PAN, UWr i inni) Bazy abstraktowe PSJC, BAZTECH System udostępniania zasobów pełnotekstowych

Archiwalne wydawnictwa matematyczne

  Fundamenta Mathematicae 143 tomy (1920-1993) Studia Mathematica 48 tomów (1929-1973) Prace matematyczno-fizyczne 48 tomów (1888-1952) Pisma M. Smoluchowskiego 3 tomy (1924-1928) Colloquium Mathematicum 8 tomów (1947-1961) Acta Arithmatica 10 tomów (1935-1964) Annales Polonici Mathematici 11 tomów (1955-1961) Banach Center Publications 7 tomów (1976-1982) Monografie matematyczne 40 tomów Rozprawy matematyczne 10 tomów (1952-1955)

W przygotowaniu dalsze tomy dla 7 wydawnictw oraz 14 książek

Digitalizacja archiwów matematycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

  2002 rok: 42 000 skanów artykułów 2003 rok: 40 000 (razem ponad 800 tomów, 164 000 strony)

Skanowana jest cała objętość czasopism, na razie udostępniane są tylko artykuły (ok. 95% objętości)

Czasopisma przyrodnicze

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Biblioteka Wirtualna Nauki w ICM / Paweł Grochowski, Marek Niezgódka, Wojciech Sylwestrzak // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/nazwa.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4