Електронна наукова література та джерела інформації – kurs z zakresu literatury naukowej dostępnej elektronicznie

Bibliotekarze z Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Iriną Żuravlevą – dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu w Charkowie opracowali kurs z zakresu informacji naukowej, w języku ukraińskim.

Kurs „Електронна наукова література та джерела інформації” przygotowany został z myślą o wsparciu potrzeb edukacyjnych, naukowych i badawczych społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej, ale jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Rozwija informacyjne kompetencje akademickie (scholarly information literacy) omawiając tematykę:

  • wyszukiwania relewantnej informacji i literatury naukowej dostępnej elektronicznie,
  • wykorzystania literatury zgodnie z prawem,
  • zarządzania własną bazą publikacji. 

W kursie omówione zostały naukowe zasoby informacyjne dostępne na podstawie licencji dla Politechniki Łódzkiej oraz otwarte zasoby edukacyjne i naukowe (open access). Proponowane aktywności pomagają w zrozumieniu treści kursu i sprawdzają wiedzę.

Kurs jest dostępny bez konieczności logowania się. Ma formę samokształceniową, co oznacza, że można w dowolnym czasie zapoznawać się z interesującymi modułami. Ponadto został udostępniony na licencji CC-BY-SA, a więc można go adaptować do swoich potrzeb.

Z uwagi na uczelnianą platformę e-learningową niektóre filmy mogą nie wyświetlać się dla gości.

Studia podyplomowe na UAM „Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi”

Studia przygotowują do pracy w różnego typu bibliotekach. W programie znajdziecie wykłady i ćwiczenia z tematyki: komunikacja społeczna, marketing, prawo, zarządzanie, gromadzenie, rynek wydawniczy i księgarski, opracowanie formalne i rzeczowe, etc.
Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym (I semestr) i hybrydowym (II semestr) 2022-2023. Zajęcia w II semestrze będą prowadzone zdalnie i na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań. Zapisy i rekrutację prowadzi Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM do 15 X 2022.

System informatyczny Taxila do analizy tekstów naukowych

ICM UW rozwija i dostarcza w Polsce narzędzie Taxila, oparte na sztucznej inteligencji, służące do analizy tekstów naukowych. System udostępniany jest na podstawie umowy o współpracy naukowej z Systems Biology Institute Tokyo oraz w oparciu o zasoby licencyjne gromadzone przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, dostępne dla polskich instytucji objętych licencją. W ramach warsztatów dotyczących onkologii, integracja Taxila z WBN pozwala obecnie na analizę 25 tys. pełnych artykułów naukowych, głównie z czasopism Springer i Elsevier i jest stale powiększana o kolejne teksty. Więcej informacji.

Konferencja biblioterapeutyczna w Opolu

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, VIII edycji opolskiej pod hasłem „Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”, która odbędzie się w dniach 29 – 30 września – 1 października 2022 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Organizatorem konferencji jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w fantastycznych warsztatach. Nie czekajcie – rejestrujcie się! Rejestracja otwarta do 21.09.2022 r. Formularz rejestracyjny – „karta zgłoszenia”. EBIB objął konferencję patronatem medialnym.

Open for Climate Justice = Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej

Hasło tegorocznego Open Access Week (24-30.10) to „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. Niekorzystne zmiany klimatyczne są faktem. Rozwój otwartej nauki, transparentność badań i dostęp do ich wyników mają olbrzymie znaczenie dla poprawy klimatu.

EBIB zachęca do organizacji Tygodnia Otwartej Nauki i zgłaszania planowanych imprez.

Knowledge Rights 21 (KR21) poszukuje krajowych koordynatorów

Knowledge Rights 21 (KR21) poszukuje krajowych koordynatorów z całej Europy, w tym także z Polski. Program prowadzony przez Stichting IFLA Foundation, zrzeszający organizacje biblioteczne działające w całej Europie, wspierany przez Arcadia Foundation skupia się on na budowaniu trwałego potencjału w zakresie zmiany polityki i praktyk dotyczących prawa autorskiego. Więcej na stronie: KR21 website.