8 maja Dzień Bibliotekarza

By nasza praca przepełniona była codzienną radością oraz przynosiła dużo satysfakcji. By była zauważana, doceniana i odpowiednio wysoko wynagradzana…

Biblioteka i Archiwum Parlamentarne. Austria, Wiedeń, maj 2024. Fot. I. Sójkowska

Dodaj komentarz