GoTriple – innowacyjna wielojęzyczna platforma dla nauk humanistycznych i społecznych

GoTriple obejmuje 11 europejskich języków i 27 dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Umożliwia odkrywanie zasobów badawczych w ramach domeny HS: publikacji i danych badawczych, opisów projektów czy profili badaczy. Serwis jest częścią katalogu usług OPERAS. Zachęcamy do eksploracji.

OPERAS jest infrastrukturą badawczą wspierającą otwartą komunikację naukową w naukach społecznych i humanistycznych (HS) w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jej misją jest koordynacja i łączenie zasobów w Europie w celu efektywnego zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych europejskich naukowców w dziedzinach HS. Wypełniając swoją misję OPERAS zapewnia społeczności badawczej brakujące ogniwa, które są potrzebne do wyszukiwania, uzyskiwania dostępu, tworzenia, edytowania, rozpowszechniania oraz łatwej i skutecznej walidacji wyników HS w całej Europie i umożliwia dziedzinom HS ponowne odkrycie siebie w nowym paradygmacie otwartej nauki.

Komunikat Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Szkolenia dla bibliotekarzy akademickich i nie tylko

Szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje bibliotekarzy akademickich z zakresu otwartej nauki (oferta w MS WORD):

29 marca szkolenie pt. Data Steward w jednostce naukowej. Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zadań data stewarda oraz przygotowanie uczestników do pełnienia tej roli. Trener: dr Leszek Szafrański, godz. 9.00 – 10.30.

12 kwietnia szkolenie pt. Plan zarządzania danymi badawczymi – Data Management Plan. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praktycznych zagadnień przygotowania i rozliczania planu zarządzania danymi. Trener: dr Leszek Szafrański, godz. 10.00 – 12.00.

Czytaj dalej

Diagnoza potrzeb wydawnictw – podsumowanie badania wstępnego

Centrum Humanistyki Cyfrowej przy Instytucie Badań Literackich PAN w ramach rozwijania otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych w Polsce zacieśnia współpracę z wydawnictwami naukowymi. Wstępnie przeprowadzono badania ukierunkowane na rozpoznanie potrzeb w zakresie publikowania książek naukowych w otwartym dostępie. Badaną grupę stanowiły wybrane wydawnictwa naukowe w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Co może zrobić mała instytucja kultury aby stać się lepszym miejscem pracy?

Ten i inne ciekawe tematy poruszane są podczas webinariów Instytutu Badań Organizacji Kultury IBOK w ramach cyklu „Teoretycznie praktycznie spotkania o zarządzaniu kulturą”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Cykl ma na celu umożliwienie naukowcom popularyzacji wyników ich badań z zakresu zarządzania kulturą, zaznajomienie pracowników sektora kultury z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz wzmocnienie znaczenia badań naukowych mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Każde webinarium to także miejsce na otwartą dyskusję. Można się już rejestrować na spotkanie zaplanowane w Tygodniu Otwartej Edukacji „Co może zrobić mała instytucja kultury aby stać się lepszym miejscem pracy? O ludziach, relacjach i tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy”.

Więcej informacji o webinariach. Nagrania z webinariów (z napisami) umieszczono do odsłuchania na YouTubie.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały z „Teoretycznie praktycznych spotkań o zarządzaniu kulturą” są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA).

Tydzień Otwartej Edukacji – Rentgen Otwartych Zasobów

Przypominamy, że od 6 do 10 marca międzynarodowa społeczność świętuje Tydzień Otwartej Edukacji (Open Education Week). Jednocześnie zapraszamy, w nieco późniejszym niż zwykle terminie, na szkolenie online Rentgen Otwartych Zasobów, które jak co roku organizuje CEL AGH. To krótkie tygodniowe szkolenie jest przygotowaniem do korzystania z OZE. Doskonałe dla początkujących, którzy szybko chcą się zorientować w temacie. Dobre dla bardziej zaznajomionych z OZE, którym zależy na usystematyzowaniu wiedzy.

Sława Ukrainie!

W przededniu pierwszej rocznicy zbrojnej napaści rosyjskiego agresora na Ukrainę, publikujemy „Biuletyn EBIB” poświęcony ukraińskim bibliotekom. Zachęcamy do poczytania o losach bibliotek oraz pracy bibliotekarzy z różnych części Ukrainy. Większość artykułów przedstawia bogaty materiał ilustracyjny. W numerze opublikowano także komunikat nt. wsparcia BUMK dla Ukrainy oraz artykuł o instytucjach GLAM.

Składam serdeczne podziękowania międzynarodowej redakcji – Renacie Samotyj (Politechnika Lwowska) i Irynie Żurawlowej (Uniwersytet Narodowy w Charkowie) za doskonałą współpracę, o kulisach której przeczytacie w felietonie.

OZE Fundacji AGERE AUDE

Fundacja realizuje projekty edukacyjne i obywatelskie od 9 lat. W tym czasie wypracowano bogate zasoby, które mogą być wsparciem i inspiracją dla nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów. Wszystkie materiały umieszczane są na bieżąco na stronie w zakładce „Baza wiedzy”. Zasób jest skatalogowany, a znalezienie interesujących treści ułatwia mechanizm filtrujący. Wszystkie materiały są ogólnodostępne i bezpłatne. Zasoby wypracowywane są przez zespoły praktyków i specjalistów. Z fundacją współpracują nauczyciele akademiccy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, nauczyciele szkół różnych szczebli, edukatorzy, a także specjaliści w zakresie produkcji materiałów audiowizualnych, stron internetowych i składu publikacji. Zachęcamy także od subskrypcji newslettera (3-4  razy w roku).

Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki – konferencja

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu zaprasza do udziału w konferencji: OPEN ACCESS. ROLA BIBLIOTEK W UPOWSZECHNIANIU IDEI OTWARTEJ NAUKI, która odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. w formule on-line. Bieżące informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronie. W marcu zostanie uruchomiona strona konferencji oraz możliwość zgłoszeń na konferencję. Zapraszamy do uczestnictwa. EBIB objął konferencję patronatem medialnym.