Bibliotekarze z BN nadal walczą o podwyżki

26 kwietnia wraz ze związkiem NSZZ Solidarność (KZ nr 17) złożone zostało pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie zwrócono się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zobowiązania Dyrektora Biblioteki Narodowej do uzgodnienia sposobu podziału przyznanych środków na wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki Narodowej.

Agnieszka Tulik w imieniu Zarządu Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej

Dodaj komentarz