Biuletyn EBIB 5/2006 (75) maj, Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa

Biuletyn
Powrt do strony gwnej
Nr 5/2006(75) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Anna Komperda

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Studenci
IV roku IINiB
Maciej Dynkowski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtwŚladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa

Felieton wstepny

Felieton studentów

Prezentacja Instytutu
Małgorzata Góralska
     Zmiany systemu oraz programu kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Honorata Niemiec
     Twórcy wrocławskiej bibliologii
 
     Wywiady z absolwentami Instytutu

Artykuły
Monika Jaremków
     Paryż miastem książki XV?XVI w.
Olga Schabowicz
     Kultura książki w Ameryce Północnej w XVII?XVIII w.
Kamila Gorczyca, Olga Schabowicz, Jakub Sobieralski
     Czytelnictwo dzieci szkół podstawowych
Marzena Falkowska
     Książka i gra jako typy mediów
Wojciech Sierżęga
     Przykłady praktycznego zastosowania książki w różnych typach gier komputerowych

Badania, teorie, wizje
Krystyna Szylhabel
     Droga zawodowa bibliotekarza - od studenta do pracownika
Oliwia Suchan
     Student - pracownik w bibliotece
Oliwia Suchan
     Źródła informacji rolniczej dostępne w Internecie

Polemiki
Studenci IV roku
     Propozycja nowego Kodeksu Bibliotekarza
     Oktalog bibliotekarza

Sprawozdania
Agnieszka Kubiak, Paweł Blecharz
     Koła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwa
Magdalena Iwańska
     Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej ?manggha?

Komunikaty
     Konferencja i zjazd absolwentów z okazji 50-lecia IINiB UWr


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2006 (75) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/75/index.php. - ISSN 1507-7187