EBIB 5/2006 (75) - : Felieton redaktora prowadzącego
EBIB 
Nr 5/2006 (75), Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa. Felieton
  Nastpny artyku   

 


Felieton redaktora prowadzącegoSzanowni Państwo!

Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2005/2006 Dyrekcja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zwróciła się do mnie z propozycją poprowadzenia w ramach specjalizacji Prasa w systemie informacji przedmiotu Warsztat redakcyjny czasopism elektronicznych. Wówczas zrodził się pomysł przygotowania przez studentów w całości numeru Biuletynu EBIB. Uznałam to za pomysł ciekawy, inspirujący i ze wszech miar korzystny dla wszystkich: dla Biuletynu, dla mnie jako redaktora, dla studentów i oczywiście dla Instytutu. Dla Biuletynu, bo zawsze, jako redakcja, chętnie podejmujemy nowe wyzwania, a formuła czasopisma otwartego pozwala na eksperymenty. Dla studentów, bo będą mieli okazję zapoznać się z zasadami pracy redakcji czasopisma elektronicznego i przejść przez wszystkie etapy - od pracy edytorskiej po skład tekstów na serwerze. Dla mnie, bo mogę podzielić się swoim już ośmioletnim doświadczeniem w redagowaniu czasopisma elektronicznego, a dla Instytutu, bo wprowadzając nowatorskie rozwiązania programowe, kształci absolwentów przygotowanych wszechstronnie do pracy w bibliotece, w wydawnictwach, a i być może przyszłych redaktorów czasopism elektronicznych.

Zatem 75 (majowy) numer EBIB-u został przygotowany przez dziewięcioosobową grupę studentów IV roku specjalizacji Prasa w systemie informacji. Autorami większości tekstów są studenci w/w specjalizacji i członkowie Koła Naukowego, a także kilku innych, wyróżniających się studentów. Do publikacji zostały wybrane prace specjalnie przygotowane dla EBIB-u lub wysoko ocenione na zajęciach prowadzonych przez pracowników Instytutu: dr Renatę Aleksandrowicz, dr Małgorzatę Góralską, dra Zdzisława Zachmacza. Prace redakcyjne rozpoczęły się już w semestrze zimowym 2005 r. na zajęciach prowadzonych przez prof. Martę Skalską-Zlat; powstał wówczas pomysł tytułu numeru autorstwa Mirosława Garbacza - Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa, jego ogólna koncepcja i niektóre teksty. Dalsze prace nad edycją tekstów, planem całości i korektą były kontynuowane w semestrze letnim 2006 pod moją opieką dydaktyczną i redakcyjną w ramach przedmiotu Warsztat redakcyjny czasopism elektronicznych. Skład tekstu na serwerze był wykonany pod kierunkiem dra Aleksandra Radwańskiego.

Wędrówkę śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa rozpoczynamy od współczesności, przedstawiając obecne zmiany systemu oraz programu kształcenia w Instytucie autorstwa dr M. Góralskiej (adiunkt IINiB) po czasy historyczne, prezentując biogramy i wspomnienia o twórcach wrocławskiej bibliologii oraz wywiady z absolwentami. Kolejne teksty w dziale Artykuły to wybrane prace autorstwa studentów, które nieoczekiwanie i w sposób wcześniej nieplanowany ułożyły się w temat przewodni, któremu można by nadać tytuł Różne oblicza książki! Mamy tu zatem prace historyczne: Kultura książki w Ameryce Północnej w XVII-XVIII w. (O. Schabowicz), Paryż miastem książki XV-XVI w. (M. Jaremków), po badania czytelnicze (K. Gorczyca i in.) oraz współczesne spojrzenie na książkę: Przykłady praktycznego zastosowania książki w różnych typach gier komputerowych (W. Sierżęga) i Książka i gra (M. Falkowska). W Polemikach zwracam Państwa uwagę na opracowanie nowej wersji Kodeksu Bibliotekarza, autorstwa studentów, którzy zachęcają do dyskusji nad powinnościami i etyką naszego zawodu oraz na Oktalog bibliotekarza (czyli Kodeks "na wesoło"). Poza tym są teksty o praktykach studenckich, przewodnik po źródłach informacji rolniczej w Internecie oraz komunikat o Konferencji Jubileuszowej i zjeździe absolwentów IINiB UWr.

Szanowni Państwo, IINiB we Wrocławiu obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojego powstania! Z tej okazji chciałabym złożyć życzenia Dyrekcji i wszystkim pracownikom Instytutu satysfakcji z osiągnięć naukowych oraz wykształcenia wielu zdolnych i kreatywnych przyszłych pracowników: bibliotek, redakcji, wydawnictw, centrów multimedialnych, firm infobrokerskich, którzy w świecie dynamicznego przyrostu informacji znajdą swoje miejsce dzięki umiejętnościom wyniesionym ze studiów.

Redaktor prowadzący Anna Komperda (absolwentka Instytutu)

 Początek stronyFelieton redaktora prowadzącego / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2006 (75) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/75/felieton_ws.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187