EBIB 5/2006 (75) - A. Kubiak, P. Blecharz: Koła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwa
EBIB 
Nr 5/2006 (75), Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Agnieszka Kubiak
rok IV

Paweł Blecharz
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rok II

Koła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwaW Polsce działa obecnie kilka ośrodków kształcących przyszłych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej na poziomie akademickim [1]. Oferują one w większości studia magisterskie i licencjackie oraz uzupełniające magisterskie w trybie dziennym oraz zaocznym. Nieodłącznym elementem kształcenia akademickiego jest możliwość rozwijania swoich zainteresowań również poza wykładami. Najaktywniejsi i najbardziej zainteresowani tematyką studiów tworzą koła naukowe, pogłębiając swoją wiedzę w ulubionej dziedzinie lub specjalizacji. Większość kół działa od wielu lat. Najdłuższą tradycję ma koło wrocławskie, które powstało już w roku 1960. Inne były tworzone w latach 70. i 80.

Obecnie studenci kierunków bibliotekoznawczych działają w następujących kołach:

  • Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego [2],
  • Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego, [3]
  • Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy[4],
  • Koło Naukowe "Bibliolog" przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie[5],
  • Koło Naukowe Bibliologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie[6],
  • Koło Naukowe Specjalistów Informacji przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu[7],
  • Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego[8],
  • Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego[9],
  • Studenckie Koło Bibliologów przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej [10],
  • Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego[11].

Działalność naukowa kół podąża w różnych kierunkach. Część z nich skupia się bardziej na bibliotekarstwie i bibliologii (np. Katowice, Kraków, Lublin), niektóre rozwijają się w kierunku informacji naukowej (Warszawa, Toruń), a inne działają na polu czytelnictwa i edytorstwa (Wrocław).

Do wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez wszystkie koła należy organizacja i udział w konferencjach. W ubiegłych latach studenci mogli spotkać się m.in. w Krakowie na konferencji Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa - założenia i realizacja (UJ, 26 września 2005 r.)[12]) czy w Katowicach - Kształcenie pracowników książki i informacji naukowej - realia i marzenia (UŚ, 22 kwiecień 2004 r.)[13]. Studenci z Torunia byli uczestnikami międzynarodowej konferencji Bobcatsss w Tallinie w 2001 r.[14] Także w obecnym roku akademickim planuje się kilka konferencji, np. w Krakowie - Bibliotekarz i co dalej? Czyli rynek pracy dla absolwentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (AP, 31 marzec 2006)[15] i w Warszawie - konferencja międzynarodowa - Informacja bez granic (UW, 6-7 maja 2006). Tematy konferencji dotyczą problematyki studiów bibliotekoznawczych oraz perspektywy zatrudnienia po ich ukończeniu.

Konferencje to bardzo dobry sposób na nawiązanie współpracy kół, a także okazja do porównania programów, możliwość podyskutowania o standardach studiów w różnych ośrodkach i oczywiście zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych i twórczych. Sporo doświadczenia nabierają również organizatorzy tego typu imprez, bowiem jest to dobry wstęp do przygotowania większych sympozjów naukowych dla tych studentów, którzy podejmą w przyszłości pracę na uczelni.

Bardzo lubianą formą działalności kół naukowych są wspólne wyjazdy. Ich zaletą jest poznanie wielu ciekawych miejsc i ludzi zawiązanych z naszymi studiami oraz nawiązanie kontaktów z różnymi placówkami zawodowo zajmującymi się książką. Do najbardziej aktywnych na tym polu należą studenci z Warszawy, którzy przy współudziale kolegów z Fachhochschule Hannover zwiedzili biblioteki Dolnej Saksonii. Współpraca koła warszawskiego z Katedrą Knižničnej a Informačnej Vedy Uniwersytetu im. Komenskiego w Bratysławie zaowocowała wyjazdem na Słowację połączonym ze zwiedzaniem największych bibliotek austriackich. Koło z Wrocławia zorganizowało wyprawę na Ukrainę i zwiedzanie m.in. Ukraińskiej Akademii Druku i Biblioteki Narodowej. Od 1991 r. członkowie koła warszawskiego współorganizują i są uczestnikami Międzynarodowej Szkoły Letniej (International Summer Student Seminary). Oprócz nich, w przedsięwzięciu biorą udział placówki z Bułgarii, Holandii, Litwy, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Jakiś czas temu, z inicjatywy koła Akademii Pedagogicznej w Krakowie, zrodził się również pomysł obozu studenckiego mającego na celu integrację i wspólne warsztaty w środowisku młodych bibliotekoznawców.

Studenci należący do kół prowadzą także działalność na terenie macierzystych uczelni. Są to spotkania ze znanymi w środowisku ludźmi. Wyróżnia się na tym polu koło SBP w Katowicach, organizując serię Spotkań Otwartych SBP. Ich gośćmi byli: dr Anna Sitowa, dr Zdzisław Gębołyś, dr Wiesław Babik, dr Dariusz Pawelec czy dr Teresa Dębicka. Koła naukowe wydają lub współtworzą pisma, np. Ibinacja [16] (w Krakowie), zajmują się składem i łamaniem czasopisma, np. Żak (we Wrocławiu). Studenci prowadzą własną działalność badawczą - opracowują ankiety czytelnicze, piszą referaty, promują kulturę książki oraz czytelnictwo. Biorą udział w imprezach, takich jak: targi książki czy "Dni otwarte" instytutu, na których zachęcają młodzież do wyboru studiów bibliotekoznawczych. Wrocławscy studenci co roku, na początku grudnia, biorą udział w giełdzie kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, starając się w jak najciekawszy sposób przedstawić swój kierunek. W 2005 r. zaprezentowali trzy główne postacie książki: zwój, kodeks oraz książkę elektroniczną. Za książki przebrani byli studenci! Ich prezentacja bardzo spodobała się jury i koło zajęło drugie miejsce, pokonując kilkadziesiąt innych z całego Uniwersytetu.

Oprócz zainteresowań naukowych studenci angażują się często w działalność charytatywną, np. we Wrocławiu od lat organizują Bożonarodzeniową Akcję Charytatywną, dzięki której przekazują dzieciom z domów dziecka książki i zbierają dla nich pieniądze. W tym roku wrocławianie uzbierali ponad 1500 złotych i całe kilogramy książek i maskotek dla najmłodszych czytelników.

W działalności kół naukowych kierunków Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo widać dużą różnorodność i spore osiągnięcia. Studenci mogą sprawdzić się w pracach organizacyjnych i nawiązać cenne kontakty. Koła dają szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i aktywność poza zajęciami. Są też często "kuźnią" przyszłych kadr naukowych instytutów, ponieważ wielu wykładowców było ich członkami za czasów studenckich.

Wszystkim członkom obecnie działających kół naukowych życzymy dalszego zapału do pracy i wielu sukcesów w promowaniu Naszych studiów!

Tekst został przygotowany przy współpracy kół z Warszawy (Ewa Lipa), Katowic (Joanna Grotowska) i Torunia, którym serdecznie dziękujemy!

Przypisy

[1] Pełny wykaz wszystkich rodzajów oferowanych przez polskie uczelnie studiów jest zamieszczony w serwisie Edukacja - kursy, programy studiów na stronach portalu Elektroniczna Biblioteka: Edukacja - kursy, programy studiów, http://ebib.oss.wroc.pl/edukacja/index.php.

[2] Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego [on-line]. [dostęp 10 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ibin.us.edu.pl/kolo/konf.html.

[3]  Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibi.uni.wroc.pl/kolin/kolon.htm. oraz http://www.ibi.uni.wroc.pl/knb/index.html.

[4]  Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ab-byd.edu.pl/studenci/kola.php?idm=36.

[5]  Studenckie Koło Naukowe "Bibliolog" [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/knbib/index.html.

[6] Koło Naukowe Bibliologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://knb.umcs.lublin.pl/index.html.

[7]  Koło Naukowe specjalistów Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web:http://www.stud.uni.torun.pl/~inibikol/.

[8]  Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/index.html.

[9]  Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [on-line]. [dostęp 10 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://students.lis.uw.edu.pl/~students.

[10]  Studenckie Koło Bibliologów przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pu.kielce.pl/ibib/studia.html#kolo.

[11]  Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego [on-line]. [dostęp 14 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/.

[12] KLIN, U. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kół naukowych "Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa" - założenia i realizacja. In Biuletyn EBIB [on-line]. 2006 nr 1 (71) [dostęp 10 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/71/klin.php. ISSN 1507-7187.

[13]  Kształcenie pracowników książki i informacji - realia i marzenia. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło przy IBiIN UŚ [on-line]. [dostęp 10 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ibin.us.edu.pl/sbp/konferencja.html .

[14] MALAK, P. Bobcasss 2001- relacja [on-line]. In Biuletyn EBIB [on-line]. 2001 nr 4 [dostęp 28 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/22/bobcatsss.html . ISSN 1507-7187.

[15]  Konferencja "Bibliotekarz i co dalej? Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na rynku pracy [on-line]. [dostęp 28 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: ,a href="http://www.ap.krakow.pl/knbib/konferencja.html"> http://www.ap.krakow.pl/knbib/konferencja.html.

[16]  Ibinacja. Magazyn Studencki Ibinacja [on-line]. [dostęp 10 marca 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/ibinacja/ibinacja.htm.

 Początek stronyKoła Naukowe przy instytutach bibliotekoznawstwa / Agnieszka Kubiak, Paweł Blecharz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2006 (75) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/75/kubiak_blecharz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187