Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Marzena Marcinek

Recenzenci:
Jadwiga Kołodziejska
Anna Sitarska

Korekta:
Bozena Grocholska,
Wioletta Kobylinska,
Jadwiga Wielgut-Walczak,
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Piotr Malak
Stanisław Skórka

Strony projektował: Stanisław Skórka

Architektura bibliotek

Felieton prowadzącego

Artykuły:

Projekty bibliotek

Sprawozdania

Komunikaty

Prawo

Recenzje

Warto wiedzieć

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 4/2001 (22) kwiecień. www.ebib.pl/2001/22/