EBIB 

Nr 4/2001 (22)    Architektura bibliotek. Sprawozdanie

Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów

Piotr Malak
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
UMK Toruń

BOBCATSSS 2001 - relacja

Rozmiar: 45 bajtów

BOBCATSSS1

Już od dziewięciu lat studenci, wykładowcy, naukowcy oraz osoby zawodowo związane z bibliotekarstwem i informacją naukową spotykają się w ostatnich dniach stycznia na dorocznym sympozjum naukowym BOBCATSSS. Jest to konferencja organizowana tradycyjnie w ramach współpracy uczelni wyższej z Europy Zachodniej z uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest, oprócz wymiany doświadczeń i wyników badań, zaktywizowanie studentów oraz osób związanych z bibliotekami i sektorem informacyjnym do analizy różnorakich problemów związanych z działalnością informacyjną czy bibliotekarstwem. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że organizacją konferencji w głównej mierze zajmują się studenci współpracujących szkół.

Początkowe sześć konferencji (do roku 1998) odbyło się w Bibliotece Narodowej Széchényi w Budapeszcie (mieście, w którym podpisano list intencyjny konferencji). Były one koordynowane przez pomysłodawcę całego przedsięwzięcia - Hogeschool van Amsterdam. Od 1997 roku głównym koordynatorem sympozjów jest EUCLID, a organizacją poszczególnych edycji zajmują się jej kolejni członkowie. Od wielu lat jednym ze sponsorów BOBCATSSSu jest EBSCO. W 1999 roku gospodarzem BOBCATSSSu była Bratysława. Natomiast w roku 2000 - pod hasłem ACCESS 2000 - konferencja odbyła się w Krakowie, jej organizatorami byli: Royal School of Library and Information Science in Copenhagen z Danii oraz Uniwersytet Jagielloński.

Open 2001

Tegoroczne sympozjum, zorganizowane przez Oslo University College, (Faculty of Journalism, Library and Information Science) i Vilnius Universiteto odbyło się w dniach 29-31 stycznia 2001 roku w Wilnie. Temat przewodni brzmiał: Wiedza, informacja i demokracja w społeczeństwie otwartym: rola biblioteki i sektora informacyjnego (Knowledge, Information and Democracy in the Open Society: the Role of the Library and Information Sector).

W ciągu trzech dni konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ok. 60 prelekcjach oraz czterech warsztatach, przygotowanych m.in. przez: OSI, NORDINFO, IFLA/FAIFE oraz naukowców ze szkół wyższych z USA, Norwegii, Holandii, Szwecji i Litwy.

Polskę - już tradycyjnie - reprezentowały dr Katarzyna Materska z Uniwersytetu Warszawskiego ("Access to business information as an important factor in the open society: the role of information professionals"), Monika Krakowska - doktorantka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ("Democracy, democrats and libraries - is the access to information really democratic nowadays?") oraz silny zespół z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (http://158.75.18.254) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://158.75.1.4) w Toruniu. 13-osobowa ekipa, pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisławy Woźniczki-Paruzel i dr Bronisława Żurawskiego zaprezentowała w sumie cztery referaty: "Are our libraries really open to all? Access to information and new technology for people with disabilities in Poland" (prof. B. Woźniczka-Paruzel, Irena Pużanowska) oraz przy współautorstwie dr. B. Żurawskiego: "Virtual library with educational resources for information specialists. Problems and experiences" (mgr K. Żurawska), "Usage of information technology in council administration in Poland" (K. Chyłkowska, J. Rzewuska i P. Ochocki) oraz "The informative analysis of the educational documents" (W. Kobylińska, P. Malak).

 

Jak co roku można było zapoznać się z interesującymi wnioskami płynącymi z analizy sektora informacyjnego oraz proponowanymi rozwiązaniami. Bardzo dużo uwagi prelegenci poświęcili kondycji bibliotek i sektora informacyjnego w swoich państwach. Wiele uwagi poświęcono także procesom demokratyzacji dostępu do informacji. Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.stud.hio.no/~bobcats/PROGRAMA.html

Chociaż sympozjum jest skierowane w dużej mierze do studentów, to jednak cieszy się znacznym zainteresowaniem również wśród naukowców oraz osób zawodowo związanych z bibliotekarstwem i informacją. Świadczy o tym fakt, że uczestniczyły w niej osoby z całego świata, przybyli m.in. naukowcy z RPA, Indii, Iranu, Izraela, Turcji - no i oczywiście z wielu państw europejskich.

Pomimo dziewięcioletniej tradycji konferencji oraz jej silnych związków z bibliotekami i bibliotekarstwem, dziwi skromny udział bibliotekarzy. W tym roku w sympozjum brały udział chyba cztery panie z Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, zdarzało się jednak, że na konferencjach nie było ani jednego bibliotekarza. A szkoda, bo jest to możliwość zdobycia doświadczenia, szczególnie z zakresu organizowania poprawy funkcjonowania biblioteki. Wydaje się, że właśnie bibliotekarze z państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ciągle trwają procesy demokratyzacji życia społecznego, a co za tym idzie, m.in. dostępu do informacji, powinni być zainteresowani wymianą doświadczeń z kolegami z państw, gdzie procesy takie dokonały się kilkadziesiąt lat temu.

Ciekawym wnioskiem płynącym z uczestnictwa w kilku kolejnych BOBCATSSSach jest to, że właściwie w każdym kraju w działalności bibliotek występują podobne problemy, które są odpowiednio naświetlane podczas konferencji. Często jednak brakuje idących za tym konkretnych rozwiązań. Być może dlatego, że problemy te analizują głównie naukowcy i studenci, którzy później nie mają zbyt wiele czasu na dalsze ich rozwiązywanie. Może jednak bibliotekarze znaleźliby czas, tym bardziej, że problemy bibliotek (jako miejsca pracy) dotyczą również ich samych. Może aktywniejszy lobbing biblioteczny pomógłby, np. zdobyć wpływ na politykę informacyjną państwa? Ale do tego potrzebna jest współpraca, dobra koordynacja i wymiana doświadczeń, co ma miejsce również na konferencjach, a szczególnie takich jak BOBCATSSS - z ugruntowaną pozycją w środowisku sektora informacyjnego

Będzie ku temu okazja podczas przyszłorocznego sympozjum - BOBCATSSS 2002 w Portoroz, w Słowenii. Temat przewodni brzmi: HUM@N BEING and Information Specialists.

Adresy:
1Nazwa jest akronimem pochodzącym od nazw miast - siedzib uczelni, które jako pierwsze podpisały list intencyjny konferencji: Budapesztu, Oslo, Barcelony, Kopenhagi (Copenhagen), Amsterdamu, Tampere, Sheffield, Stuttgartu i Szombathelyi
EBIB 4/2001 (22), Architektura bibliotek.
    P. Malak, BOBCATSSS 2001:     ebib.oss.wroc.pl/2001/22/bobcatss.html