EBIB 

Nr 4/2001 (22)    Architektura bibliotek. Projekty

Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów

Ryszard Juchniewicz,
Biblioteka Jagiellońska

Rozbudowa Biblioteki Jagiellońskiej

Rozmiar: 45 bajtów

Budowę nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej - według projektu dr. inż. arch. Romualda Loeglera - rozpoczęto we wrześniu 1996 roku. Powiększy ono dwukrotnie dotychczasową powierzchnię użytkową i magazynową "Jagiellonki". Projekt nowej części został dokomponowany do bryły starego budynku uznanego za architektoniczny zabytek sztuki modernistycznej. Jedność formalną i stylistyczną podkreślać będzie ujednolicona kolorystyka i identyczny materiał wykończeniowy elewacji. Stara i nowa część stanowić będą jedną architektoniczną całość. Obie części zostaną połączone komunikacją wewnętrzną, co zapewni czytelnikom dogodne korzystanie ze wszystkich dostępnych pomieszczeń.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Kubatura budowanego obiektu wynosi 70 278 m3 a powierzchnia 15 407 m2. W nowym budynku, w ogólnodostępnej przestrzeni parteru zaprojektowano m. in. hol wejściowy, szatnie, wielofunkcyjną salę konferencyjną i wystawową, bufet oraz zespół sanitarny z palarnią. W strefie bibliotecznej centralnie usytuowano wypożyczalnie oraz piony komunikacji czytelniczej, prowadzące do zespołu czytelni - neofilologicznej, naukowej, multimedialnej. W tym budynku mieścić się będzie również Oddział Informacji wraz z czytelnią, Oddział Zbiorów Kartograficznych i Graficznych, Oddział Zbiorów Muzycznych, Pracownia Konserwacji Książki oraz skarbiec przeznaczony na przechowywanie najcenniejszych zbiorów.

Rozmiar: 50669 bajtów

W magazynie ogólnym, w kondygnacji piwnic oraz na antresoli, przewidziano magazynowanie zwarte książek, na regałach przesuwnych o długości półek ponad 30 km. Pomieszczą one ponad milion woluminów. Dwie ostatnie kondygnacje magazynowe przewidują przechowywanie zbiorów na tradycyjnych regałach stacjonarnych. Nowe powierzchnie magazynowe powinny zaspokoić potrzeby biblioteki na około 20 lat.

Rozmiar: 39805 bajtów

Bezkolizyjną i szybką komunikację pomiędzy magazynami książek a wypożyczalnią i czytelniami zapewni system transportu wewnętrznego UNICAR firmy THYSSEN - TELELIFT. System składa się z pionu głównego usytuowanego w szybie komunikacyjnym nowego budynku, który łączy ze sobą wszystkie stacje - przewidziano ich 20 - oraz rozgałęzienia tras. Obejmie również fragment istniejącego budynku, w którym zlokalizowano pięć stacji, które będą obsługiwać także czytelnię główna.

Rozmiar: 42333 bajtów

Zakończenie prac i przekazanie nowego budynku użytkownikowi jest przewidziane jeszcze przed wakacjami. 1 lipca br. biblioteka zostanie zamknięta na trzy miesiace. Czas ten zostanie wykorzystany na zagospodarowanie budynku oraz przemieszczenie ponad 1 miliona woluminów ze starych do nowych magazynów.Pierwsi czytelnicy wejdą do nowego skrzydła 1 października 2001 roku.

Po uporaniu sie z budową i uruchomieniem nowego skrzydła rozpoczniemy prace remontowe i adaptacyjne w starym, bardzo wyeksploatowanym budynku. Generalnym Realizatorem Inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal" S.A.

Rozbudowa jest w całosci finansowana ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komitetu Badań Naukowych przy wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Swój wkład wniosły także instytucje i osoby prywatne, które wykupiły specjalne cegiełki, wzbogacając przez to konto rozbudowy.

Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów
 
Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 4/2001 (22), Architektura bibliotek.
    R. Juchniewicz, Rozbudowa Biblioteki jagiellońskiej:   www.ebib.pl/2001/22/juchniewicz.html