EBIB 

Nr 4/2001 (22)    Architektura bibliotek. Sprawozdanie

Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów

Anna Osiewalska
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Kongres EUNIS, Berlin 2001

Rozmiar: 45 bajtów

Technologie informacyjne na dobre zadomowiły się w szkołach wyższych, stając się u progu trzeciego tysiąclecia sposobem na sprawne funkcjonowanie tych instytucji i obietnicą stworzenia nowej platformy wymiany myśli naukowej. Jak dotąd wprowadzanie systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym przebiega w sposób wysoce zindywidualizowany, nawet na poziomie jednostek organizacyjnych danej uczelni: administracji, dziekanatów, bibliotek, ośrodków obliczeniowych itp. Wielość stosowanych rozwiązań budzi naturalną chęć dyskusji nad systemami informacyjnymi wspomagającymi badania naukowe, procesy dydaktyczne, funkcjonowanie bibliotek oraz administrowanie uczelniami. Forum dla takich dyskusji stały się kongresy EUNIS

Kongres Eunis, 
Berlin 2001

(European University Information Systems). Po ubiegłorocznym kongresie w Poznaniu, poświęconym wirtualnym uniwersytetom (Towards Virtual Universities) w tym roku organizacji kongresu podjął się Uniwersytet Humboldta w Berlinie.

Siódmy kongres EUNIS 2001 odbył się w Berlinie w dniach 28-30 marca 2001 roku, a jego myślą przewodnią było opisanie przemian na uniwersytetach i roli technologii informacyjnych w ich kształtowaniu (The Changing Universities - The Role of Technology). Rekordowa liczba uczestników (ponad 450 - dostępna jest pełna lista) i prezentacji (129 prac zgłoszonych przez 282 autorów z 26 krajów europejskich) sprawiła, że kongres stał się istotnym wydarzeniem naukowym. Słowa podziękowania należą się tu organizatorom, których reprezentują: prof. dr Jan Knop (Przewodniczący) oraz dr Peter Schirmbacher (Wiceprzewodniczący).

dr Peter Schirmbacher  Materiały z konferencji

Kongres zorganizowano w formie następujących ścieżek tematycznych:

 • Ścieżka A:
 • Zarządzanie szkołami wyższymi (Management of Universities)
 • Zmiany w organizacji i strukturze szkoły wyższej (Changes in University Organisation and Structure)

  Ścieżka B:
 • Technologie informacyjne i bezpieczeństwo systemów informatycznych (IT and Computing Security)
 • Systemy informacyjne i hurtownie danych (Information Systems and Data Warehouse)

  Ścieżka C:
 • Wysoko wydajna technika obliczeniowa (High Performance Computing)
 • Wysoko wydajne systemy sieciowe (High Performance Networking)
 • Nowe technologie, nowe możliwości i nowe korzyści (New Technologies, New Capabilities and New Opportunities)

  Ścieżka D:
 • Wspomaganie zmian w uczeniu i nauczaniu (Supporting Change in Learning and Teaching)

  Ścieżka E:
 • Biblioteki w erze cyfrowej (Libraries in the Digital Age)
 • Multimedia w erze cyfrowej (Multimedia in the Digital Age)

  Ścieżka F:
 • Ścieżka firm informatycznych (Company Track)

Teksty wystąpień zostały wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji, a spora ich część jest dostępna on-line. Aby ułatwić czytelnikom EBIBu tę w zasadzie obowiązkową lekturę, przedstawimy pokrótce co ciekawsze wystąpienia ścieżki "bibliotecznej" podając nazwiska autorów (czyli zgodnie z zasadą uporządkowania podanego wyżej zasobu on-line).

Ścieżka E
zgromadziła ponad dwadzieścia prezentacji. Ich autorami byli zarówno przedstawiciele firm prywatnych, jak i pracownicy ośrodków obliczeniowych, centrów multimedialnych i bibliotekarze. Bardzo ciekawą inicjatywę przedstawili Maureen Wade i John Paschoud z Anglii, którzy opisali realizację projektu budowy Europejskiej Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej prowadzonego przez grupę sześciu krajów w ramach programu Decomate 2. Warto też zapoznać się z projektem UNESCO elektronicznej biblioteki prac doktorskich i magisterskich. (Susanne Dobratz, Peter Schirmbacher) oraz biblioteki cyfrowej prac doktorskich z matematyki (MathDiss Günter Törner). Częstym tematem były portale biblioteczne. Przykłady dobrze działających - już nie stron domowych bibliotek - a właśnie pełnych odnośników portali, zapewniających personalny kontakt z bibliotekarzem, wraz z analizą ich wpływu na użytkowników, bibliotekarzy i środowisko uniwersyteckie podaje w swym referacie Amos Lakos. Bibliotekarze z Uniwersytetu w Padwie (Elisabetta Marinoni, Pierangela Mazzon, Monica Ortolan, Donata Pieri, Roberta Sato i Antonella Zane) przedstawili jak przygotowują swój portal biomedyczny. Problem dostępności literatury z zakresu nauk medycznych w Internecie przedstawiła także grupa autorów z Danii (Jens Dorup, Niels Henrik Gylstorff i Jorgen Lous). Bardzo prężna okazała się grupa bibliotekarzy z Finlandii: przedstawili w jaki sposób po rezygnacji z VTLS dokonano tam wyboru nowego systemu bibliotecznego (Annu Jauhiainen), jakie miejsce wypracowano dla bibliotek w systemie zarządzania informacją na uniwersytecie (Arja-Riitta Haarala) oraz przykład zastosowania bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej z przenośnymi laptopami w jednej z bibliotek politechnicznych (Tero Rantala, Tampani Lehtila, Soile Harjala, Juhani Paananen). Tradycyjnie pojawił się też temat konsorcjów bibliotecznych (Irlandia, Ann Cleary i Charlotte Rowe), zmieniającego się zawodu bibliotekarza (Marta Viragos) oraz tworzenia i wykorzystywania wirtualnych bibliotek w procesach uczenia na odległość (Arto Haataja, Jarkko Suhonen i Erkki Sutinen z Finlandii, Alan Hogg z Anglii, a także Katarzyna Millenia Żurawska i Bronisław Żurawski z Uniwersytetu im. M.Kopernika w Toruniu). Zaprezentowana przez polskich autorów wirtualna biblioteka dla studentów bibliotekoznawstwa jest na razie w fazie testowej i służy wyłącznie zarejestrowanym studentom. Autorzy nie wykluczają jednak, że ograniczenia te zostaną w przyszłości uchylone. Bardzo ciekawe były też prezentacje z zakresu multimediów: wirtualna rekonstrukcja starożytnego Rzymu (Jean-François Gérard), wirtualne eksperymenty w fizyce (Kerstin Zimmermann), a także sprawozdanie ze sposobu organizacji centrum multimedialnego przy Uniwersytecie Tartu w Estonii (Peeter Kukk i Helle Lilleorg).

Uniwersytet Humboldta Jaka będzie przyszłość uniwersytetów, ich bibliotek, nauki? Próby formułowania odpowiedzi na te pytania były podejmowane w czasie wspólnych spotkań uczestników z poszczególnych sesji tematycznych. Takie spotkania rozpoczynały i kończyły każdy dzień obrad. Jedno jest pewne: technologie informacyjne będą coraz silniej zmieniać nasze zawodowe życie.

Opuszczaliśmy Berlin pełni wrażeń, również osobistych, jakich dostarcza kontakt z pełnymi inicjatywy i determinacji liderami zmian. Ich bliższe poznanie umożliwiały także wspólne spotkania zapewniane przez organizatorów (Events), których ukoronowaniem było wspaniałe przyjęcie w Muzeum Historii Naturalnej, połączone z wręczeniem nagród.

Niezwykła atmosfera Kongresu sprawiła, że wielu już myśli o następnym spotkaniu, które odbędzie się w dniach 19-22 czerwca 2002 roku w Porto w Portugalii.

Rozmiar: 45 bajtów   Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 4/2001 (22), Architektura bibliotek.
    A. Osiewalska, Kongres EUNIS, Berlin 2001:
    www.ebib.pl/2001/22/eunis2001.html