EBIB 

Nr 4/2001 (22)    Architektura bibliotek. Projekty

Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


Rozmiar: 45 bajtów

Krzysztof Ingarden
Zenon Kwapień
(Biuro Architektoniczne Ingarden & Ewy)

Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Rozmiar: 45 bajtów

Budynek biblioteki stanowi pierwszy etap budowy zespołu budynków PAT w Krakowie - Pychowicach i jest częścią rozwijającego się w sąsiedztwie większego zespołu urbanistycznego - III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizowany projekt został wyłoniony w drodze konkursu architektonicznego, przeprowadzonego w 1999 roku. Inspiracją w formułowaniu koncepcji urbanistycznej zespołu PAT było przywołanie pamięci historycznych układów urbanistycznych, charakteryzujących się czytelnością, odpowiednią i sprawdzona skalą. Kompozycja zespołu urbanistycznego oparta została na analogii do ulicy Kanoniczej w Krakowie, przy której znajduje się obecna siedziba PAT. Główny ciąg pieszy, nazwany w projekcie "ulica Teologów", posiada zbliżoną do ul. Kanoniczej skalę. Połączy główną aleję III Kampusu - "Aleję Noblistów", po północnej stronie działki, z projektowanym Dziedzińcem Akademickim i Biblioteką po stronie południowej. Wzdłuż uliczki umieszczono domy akademickie, mieszkania profesorskie, stołówkę i kaplicę. Wokół dziedzińca, będącego centralna przestrzenią publiczną układu, umieszczone zostały - oprócz biblioteki - budynki dydaktyczne i administracji.

Docelowa wielkość biblioteki to 15 000 m2 (ok. 2 mln. woluminów). W pierwszym etapie realizowana jest część o powierzchni ok. 9500 m2. Funkcjonalnie jest to układ biblioteczny z wolnym dostępem do półek - większość zbiorów (ok. 2/3) jest udostępniona czytelnikowi w celu umożliwienia efektywnej pracy z książką. Wolny dostęp skraca drogę czytelnik - książka, uwalnia też od koniecznosci stosowania kosztownych systemów do transportu i składowania, a także umożliwia równomierne rozłożenie ruchu czytelników. Układ budynku zapewnia częściową zmienność w zakresie aranżowania funkcji we wnętrzu (flexibility): funkcje komunikacji pionowej zlokalizowano w miejscach pozwalających na dowolną aranżację i podziały kondygnacji F2 i F3 na mniejsze wnętrza, w zależnosci od potrzeb. Przestrzeń niezagospodarowanych magazynów otwartych - w początkowej fazie eksploatacji budynku - będzie wykorzystana na tymczasowe salki dydaktyczne.

Konstrukcja budynku jest oparta na ekonomicznym module konstrukcyjnym 6,00x6,00 m oraz miejscowo 6,60x6,00 m. Jest to konstrukcja stalowa szkieletowa z układami zdwojonych rygli w obu kierunkach, umożliwiających bezkolizyjne prowadzenie kanałów instalacyjnych w przestrzeniach stropowych. Konstrukcję nośną dachu stanowi układ belek z drewna klejonego, wyeksponowanych we wnętrzu.

Główne przestrzenie budynku - magazyny otwarte z wolnym dostępem do półek - zaprojektowano jako jednoprzestrzenne wnętrze trójkondygnacyjne z antresolami pod dachem o widocznym układzie belek konstrukcyjnych. Dach ukształtowano ze spadkiem w kierunku południowym w celu ograniczenia nasłonecznienia wnętrza. Jednocześnie taka geometria dachu pozwala na wykorzystanie naturalnej konwekcji powietrza we wnętrzu, co wspomaga wentylację i klimatyzację wnętrza. W przestrzeniach księgozbiorów otwartych przewidziana została wentylacja wyporowa. Zasada jej działania polega na wprowadzeniu powietrza nawiewanego bezpośrednio do strefy przebywania ludzi. Nawiewniki laminarne mają małą predkość nawiewu i niski poziom hałasu. Powietrze wypływa z nawiewnika i ogrzane w kontakcie z ludźmi unosi się do góry. Wskutek tego utrzymana jest odpowiednia temperatura w strefie przebywania ludzi i zmienna - uzależniona od ilości zysków ciepła - temperatura powietrza pod stropami i pod dachem, skąd powietrze to jest usuwane. Wszystkie kondygnacje stanowią jedną strefę pożarową za wyjątkiem pomieszczeń wydzielonych pożarowo, co jest dodatkowym walorem powyższej konstrukcji.

Elewacje budynku zostały wyraźnie zróżnicowane. Każdą z nich zaprojektowano w inny sposób - w odpowiedzi na różne warunki fizyczne występujace po każdej stronie budynku. Elewacja wschodnio-południowa, mocno nasłoneczniona została znacznie obniżona opadającym w stronę południową dachem. Pozostała część przeszklona otrzymała osłony w postaci pionowych i poziomych żaluzji zewnętrznych. Elewacja południowo-zachodnia, także wystawiona na działanie słońca jest elewacją kamienną z niewielką ilością otworów okiennych, oraz z wkomponowanymi w pionowych pasach wywiewach układu wentylacji i oddymiania. Całkowicie przeszklony jest główny fragment elewacji północnej, stanowiącej pierzeje placu. Przeszklenie to ma na celu wizualne otwarcie przestrzeni holu wejściowego biblioteki na publiczną przestrzeń głównego dziedzińca.

System klimatyzacyjno-wentylacyjny zakłada minimalizację kosztów eksploatacyjnych. W centrali nawiewno - wywiewnej dla księgozbiorów zastosowany został "zimowy" odzysk ciepła w obrotowym wymienniku (ten system odzysku przyjęto jako odzysk o najwyższej sprawności, zwracający koszty inwestycyjne w najkrótszym czasie). Wymienniki obrotowe służą do odzysku ciepła i wilgoci z powietrza wywiewanego przez obracającą się tarczę. Powietrze wywiewane oddaje do wymiennika wilgoć oraz ogrzewa go. W trakcie obracania, ogrzany i "wilgotny" element wymiennika dostaje się w strumień zimnego i suchego powietrza zewnętrznego, któremu oddaje energię cieplną i wilgoć. Wydajność odzysku reguluje się prędkością obrotową wymiennika. W procesie tym z usuwanego powietrza można odzyskać do 70% ciepła i wilgoci. W okresie letnim zakłada się nawiew powietrza do pomieszczeń księgozbiorów w nocy ze stu procentowym udziałem świeżego powietrza (chłodniejszego niż w dzień) w celu zakumulowania zimna w masie książek. Praca nocna odbywać się będzie bez pracy agregatu ziębniczego.
W centrali nawiewnej i wywiewnej dla czytelni zastosowany został glikolowy odzysk ciepła. Jest to odzysk ciepła jawnego z powietrza wywiewanego poprzez dodatkowy czynnik pośredniczący jakim jest wodny roztwór glikolu. Rurociągi glikolu instalacji zimowego odzysku ciepła są wykorzystane również w instalacji letniego odzysku ciepła. Projektując chłodnice glikolowe dla agregatów ziębniczych chłodzonych wodą (wodny roztwór glikolu) wykorzystano możliwość zastosowania odzysku ciepła skraplania. Szczególnie dotyczy to układu klimatyzacyjnego dla zbiorów specjalnych, gdzie występuje konieczność głębokiego odwilżania powietrza w okresie letnim i przejściowym. Wykorzystano również możliwość uzyskania chłodu z powietrza zewnętrznego do otrzymania wody ziębniczej bez pracy sprężarek agregatów ziębniczych (tzw. free cooling).
Instalacją klimatyzacji, oddymiania i ogrzewania dla budynku Biblioteki będzie zarządzał centralny system sterowania budynkiem (BMS). W jego skład będą również wchodziły systemy kontroli dostępu, sygnalizacji antywłamaniowej i napadu oraz sygnalizacji pożaru. System ten pozwoli na sterowanie oraz monitoring temperatur, zabezpieczeń silników, stanów filtrów, zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, sterowania silnikami i zaworami regulacyjnymi oraz przepustnicami powietrza, itp.

[Zob. ilustracje z projektów]

Inwestor:
Papieska Akademia Teologiczna, Kraków, ul. Kanonicza 25
Biuro Architektoniczne:
Ingarden & Ewy, Architekci, Kraków
Autorzy projektu:
dr architekt     Krzysztof Ingarden
architekt     Jacek Ewy
Współpraca autorska:
architekt     Zbigniew Brach
architekt     Bogdan Blady
architekt     Grzegorz Miąsko

architekt     Krzysztof Stępniak
Zespół:
architekt     Jacek Sawkiewicz
architekt     Sotyrys Pantopulos
architekt     Sylwia Pikoń
architekt     Anna Rakoczy
architekt     Tomasz Wójtowicz
architekt     Piotr Hojda
Konsultant ds. optymalizacji wykorzystania energii i technologii proekologicznych:
Ove Arup & Partners (Birmingham, Warszawa)
Kliamtyzacja i wentylacja:
Klimatech, Kraków
Instalacje elektryczne:
ES System, Kraków
Konstrukcja:
Project Service, Kraków
BMS:
Qumak International
Projekt konkursowy:
1999 rok
Projekt budowlany:
2000 rok
Budowa:
od listopada 2000 roku
 
Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 4/2001 (22), Architektura bibliotek.
    K. Ingarden, Z. Kwapień, Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - opis projektu:
    www.ebib.pl/2001/22/ingarden.html


Rozmiar: 45 bajtów