Konferencja „Prawo autorskie w bibliotece akademickiej”

W imieniu organizatorów – Instytutu Nauk Prawnych oraz Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego zapraszamy do udziału w konferencji „Prawo autorskie w bibliotece akademickiej”, która odbędzie się 8 grudnia br. w formule hybrydowej: online i stacjonarnie w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11 w Opolu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w obszarze funkcjonowania bibliotek akademickich. Poruszone zostaną kwestie dotyczące: dozwolonego użytku edukacyjnego, sztucznej inteligencji w działalności bibliotecznej, deponowania w repozytoriach instytucjonalnych otwartych danych badawczych oraz projektowanych zmian w prawie autorskim w zakresie udostępniania publikacji cyfrowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny; obowiązuje rejestracja, podczas której należy wybrać formę udziału. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 listopada.