Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Stanowisko: bibliotekarz

Oferta ważna do 15 października 2023 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
zatrudni pracownika na stanowisko

Bibliotekarza 

w Bibliotece CMKP
mieszczącej się przy ul. Schroegera 82 w Warszawie 

wymiar zatrudnienia: pełny etat

Opis stanowiska pracy:

– Rejestracja dorobku naukowego pracowników w uczelnianej bazie bibliograficznej.
– Przygotowywanie analiz punktacji dorobku naukowego pracowników Uczelni.

Wymagania:

– Wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej – minimum l icencjat
.- Umiejętność przeszukiwania elektronicznych baz danych, katalogów elektronicznych bibliotek krajowych i zagranicznych.
– Biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu biurowego MS Office.
– Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
– Szybkie adoptowania się do zmian wynikających z aktualizacji przepisów np. MEiN.

Mile widziane:

– Doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej.
– Znajomość systemu bibliotecznego EXPERTUS.
– Znajomość systemu bibliotecznego OMEGA – PSIR.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w związku z obsługą baz zagranicznych.

Oferujemy:

– Stabilne warunki zatrudnienia.
– Pracę w dynamicznym zespole.
– Możliwość stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.
– Możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

– CV,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg wzoru:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.” 

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:

„Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

– oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru:

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty proszę składać do dnia 15 października 2023 roku w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Nadesłała: mgr Katarzyna Krucz-Pyrka CMKP tel. 22 56 01 180