Wynagrodzenia bibliotekarzy dramatycznie niskie

Publikujemy pismo Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uposażenia bibliotekarzy:
Pracownicy merytoryczni centralnej biblioteki państwa, często z wieloletnim doświadczeniem (przykłady 20-letniego doświadczenia w pracy), dodatkowymi kwalifikacjami, czasem z doktoratami lub po studiach podyplomowych i po kursach specjalistycznych otrzymują wynagrodzenia zasadnicze w wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Taka sama sytuacja jest w innych bibliotekach naukowych, gdzie każda podwyżka płacy minimalnej (skądinąd słuszna!) powoduje konieczność podniesienia wynagrodzeń bibliotekarzom z doskonałym wykształceniem, a nawet z doktoratami. Wiedza, zaangażowanie, kompetencje, doświadczenie nie są w żaden sposób nagradzane.