Zmiany w prawie autorskim

28 grudnia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja prawa autorskiego, która przewiduje, że w ramach dozwolonego użytku z utworu będzie mógł korzystać także uprawniony przedmiot, m.in. instytucja oświatowa, uczelnia. W przepisach określono zasady korzystania z utworu przez upoważnione podmioty (Dz. U. 2018 poz. 2339).