Wydawnictwa drugiego obiegu – online

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada kolekcję ponad 7 tysięcy woluminów druków zwartychwydanych w latach 1976-1990 poza kontrolą władz cenzorskich PRL. Podstawę księgozbioru stanowiły trzy biblioteki niezależnych instytucji:

  • Toruńskiej Oficyny,
  • Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej,
  • oraz Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu.

Zostały one uzupełnione o liczne dary krajowych instytucji naukowych, a przede wszystkim książki od osób prywatnych, często związanych z działalnością opozycyjną lat 1981-1989.

Unikatowa kolekcja obejmuje całokształt polskiej niezależnej produkcji wydawniczej poza kontrolą władz PRL. Dokumentuje zarówno dzieje podziemnego ruchu wydawniczego po 1976 roku, jak i reprezentuje całą gamę tematyczną ówczesnego niezależnego życia intelektualnego kraju. Posiada wysoką wartość historyczną, dokumentacyjną i naukową i stanowi doskonałe źródło naukowe dla wielu dziedzin wiedzy oraz badań interdyscyplinarnych. W oparciu o kolekcję możliwe będzie podjęcie badań z zakresu: historii Polski, dziejów ruchów dysydenckich oraz ruchu wydawniczego, literatury polskiej XX wieku, politologii, socjologii, obejmuje bowiem całokształt polskiej niezależnej produkcji wydawniczej wychodzącej poza kontrolą władz PRL. Zbiór ma również duże znaczenie dla badań o charakterze regionalnym.

Wszystkie wydawnictwa zwarte drugiego obiegu zostały opracowane i udostępnione  online w postaci opisu bibliograficznego użytkownikom w katalogu BGUMK Horizon i w centralnym katalogu Polski NUKAT w ramach realizacji grantu finansowanego przez MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę w latach 2017-2018 (umowa nr 630/P-DUN/2017).

Do EBIB nadesłała Liliana Lewandowska z BG UMK