Artykuły

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 5/2009(105) czerwiec/lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Grocholska
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Zuzanna Helis
Kasia Kozak
Beata Antczak-Sabala

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Rafał Drewnowski

redakcja.ebib@gmail.com


Staże zagraniczne bibliotekarzy

Felieton zachęcający

Zuzanna Wiorogórska
     Staże w Unii Europejskiej – Off we go!
Anna Marcol
     W prywatnej bibliotece Agaty Kalinowskiej-Bouvy
Joanna Radzicka
     Program ERASMUS furtką do Estonii i nie tylko
Agata Duda-Koza
     Biblioteki berlińskie czyli pomysł na ciekawy staż
Zuzanna Helis
     Bibliotekarz w "wielkim świecie"

Badania, teorie, wizje

Maria Strutyńska, Wojciech Szramowski, Ilona Miller
     Konserwacja i restauracja inkunabułu Dialogus miraculorum... Caesariusa de Heisterbacha
Jolanta Mazurek
     Drogi czytelniku, jak korzystasz z biblioteki cyfrowej? Próba odpowiedzi
Barbara Szczepańska
     Raport o prawie własności intelektualnej - najnowsze prace, dokumenty i inicjatywy

Komunikaty

Maria Kalczyńska
     Refleksje z pobytu na stypendium naukowym w Bibliotece Polskiej w Paryżu
Barbara Główka
     Wrażenia z pobytu w Cardiff University - stare i nowe w unijnych bibliotekach

Sprawozdania

Aleksandra Żurek
     "Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce".. Sprawozdanie z konferencji w Sejmie.
Beata Antczak-Sabala
     Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej ?Bibliograficzne bazy danych ? kierunki rozwoju i możliwości współpracy?


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2009 (105) czerwiec/lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Staże zagraniczne bibliotekarzy. - : http://www.ebib.info/2010/105/index.php. - ISSN 1507-7187