ebib 
Nr 5/2009 (105), Staże zagraniczne bibliotekarzy. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Joanna Radzicka
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Program ERASMUS furtką do Estonii i nie tylko
Erasmus to program realizowany w ramach większego projektu Unii Europejskiej zwanego Life Long Learning (LLP), przewidzianego na lata 2007-2013. Program przeznaczono dla studentów i pracowników szkół wyższych. Jego celem jest m.in. umożliwienie studentom odbycia części studiów za granicą, zwiększenie mobilności pracowników, w tym wymiana kadry naukowej, oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniu w uczelni partnerskiej krajów UE. Politechnika Krakowska brała udział w latach 1998-2006 w programie Sokrates. Obecnie w latach 2007-2013 uczestniczy w programie Erasmus. Program z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością na uczelni. Bibliotekarze (jako personel administracyjny) mogą uczestniczyć w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym. Oczywiście, aby doszedł on do skutku, uczestnik musi poczynić pewne przygotowania, tzn.:

 • wyszukać dostępne szkolenie,
 • nawiązać kontakt z wybranym ośrodkiem naukowym,
 • opracować indywidualny program szkolenia,
 • wykazać się znajomością języka obcego (certyfikat kompetencji językowych).

Pracownicy Biblioteki Politechniki Krakowskiej nie brali wcześniej udziału ani w programie Socrates, ani w programie Erasmus. Po raz pierwszy zatem cztery osoby z naszej instytucji ubiegały się o dofinansowanie wyjazdu w celach szkoleniowych i wszystkie otrzymały dotacje. Przy wyborze uczelni partnerskiej brano pod uwagę biblioteki uczelni technicznych, podobnych do Politechniki Krakowskiej pod względem:

 • profilu kształcenia,
 • liczby studentów i pracowników naukowych,
 • nowoczesnych, ciekawych rozwiązań zastosowanych w bibliotece zarówno pod względem szkolenia kadry, środowiska naukowego, jak i warsztatu pracy, a także narzędzi, zwłaszcza elektronicznych.
Nasz wybór padł na Bibliotekę Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Tallinn University of Technology Library - TUTL).Fot. 1. Uniwersytet Techniczny w Tallinie.
Fot. Marta Stąporek


Uniwersytet został założony w 1918 r. jako akademia techniczna, w 1936 r. przekształcony w Uniwersytet Techniczny. Jest jedyną uczelnią o profilu technicznym w Estonii. Na ośmiu wydziałach studiuje prawie 12 000 studentów.Tab. 1. Uczelnie w liczbach - dane za 2007 r.
Źródło: opracowanie własne


Jak wcześniej zaznaczyłam, przed wyjazdem każda z osób biorących udział w programie Erasmus musiała przygotować indywidualny program szkolenia do realizowania podczas pobytu w Estonii. Dopasowałyśmy go do oferty naukowej biblioteki w Tallinie oraz do naszych zainteresowań zawodowych. W ramach przygotowań musiałyśmy również okazać certyfikat (np. ze szkoły językowej) z podanym poziomem znajomości języka angielskiego. Warto jednak zaznaczyć, że zasady weryfikacji znajomości języka przez kandydatów udających się na wyjazd szkoleniowy zależą od koordynatorów Erasmusa na poszczególnych uczelniach.

Nasz pobyt w Estonii trwał 10 dni: od 9 do 18 września 2008 r. Pierwszego dnia pojechałyśmy z jednodniową wizytą do Biblioteki Naukowej Politechniki Ryskiej, gdzie zapoznałyśmy się między innymi z:

 • historią i działalnością biblioteki:
  • powstanie w 1864 r.,
  • uruchomienie katalogu komputerowego w systemie Aleph w 1994 r.,
  • przystąpienie biblioteki do IATUL (International Association of Technological University Libraries) w 1994 r.
  • rozpoczęcie prac nad bazą publikacji pracowników politechniki w 1996 r.
 • współpracą krajową i zagraniczną biblioteki,
 • uczestnictwem biblioteki w projektach międzynarodowych:
  • uczestnictwo w programie Dedicate w latach 1998-1999, który dotyczył nauczania na odległość, a dokładniej prowadzenia szkoleń w wersji on-line dla studentów wydziału chemii;
  • udział w pilotażowym projekcie dla krajów nadbałtyckich Electronic Thesis and Dissertation w latach 2004-2006 - projekt dotyczył tworzenia prac magisterskich i doktorskich, a finansowany był przez UNESCO;
  • uczestnictwo w projekcie Development of Information Literacy, który stanowi cześć programu Leonardo da Vinci, realizacja przewidziana jest na lata 2007-2013;
 • prowadzonym szkoleniem bibliotecznym dla studentów pierwszego roku oraz warsztatach z wykorzystania elektronicznych źródeł kierowanych do społeczności akademickiej.


Fot. 2. Budynek Biblioteki Naukowej Politechniki w Rydze.
Fot. Marta Stąporek


Na zakończenie spotkania zwiedzałyśmy bibliotekę. Uwieńczeniem wizyty w stolicy Łotwy było zwiedzanie starego miasta, wpisanego na "Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" UNESCO, stanowiącego jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.

Zasadniczym punktem naszego szkoleniowego wyjazdu był pobyt w Bibliotece Uniwersytetu Technicznego w Tallinie. W tym roku uczelnia obchodziła 90. rocznicę powstania. Z tej okazji zorganizowano uroczystą galę z udziałem prezydenta Estonii Toomasa Ilvesa oraz imprezy towarzyszące, w których uczestniczyłyśmy. Pracownicy TUTL mile zaskoczyli nas swoją wielką gościnnością oraz zaangażowaniem w realizację naszego programu. Przygotowali dla nas cykl prezentacji i spotkań dopasowanych do naszych zainteresowań przedstawionych przez nas uprzednio w indywidualnych programach szkolenia. W trakcie pobytu miałyśmy możliwość zapoznania się z działalnością Oddziału Informacji Naukowej, Oddziału Gromadzenia i Oddziału Dokumentacyjno-Bibliograficznego. Ponadto dyrektor TUTL, Jüri Järs, zapoznał nas z zasadami współpracy krajowej i zagranicznej biblioteki, przedstawił projekt nowego gmachu bibliotecznego, który ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku akademickim 2009/2010 oraz oprowadził po ogromnym kampusie uczelni.Fot. 3. Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Tallinie.
Fot. Marta Stąporek.


Biblioteka TUT może się pochwalić ciekawymi inicjatywami i rozwiązaniami, jak:

 • szkoła letnia bibliotekarzy - wspólne, weekendowe wyjazdy bibliotekarzy z uczelni technicznej w Tallinie oraz Uniwersytetu w Tartu w celu wymiany doświadczeń, dzielenia się nowymi pomysłami;
 • szkolenia on-line - prowadzone przez bibliotekarza dziedzinowego, na prośbę dziekana, dla studentów wydziału chemii;
 • szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku - studenci uczestniczą w wykładzie, ale wykonanie zadań i rozwiązanie testu odbywa się już on-line; za ukończenie szkolenia studenci otrzymują punkty.

Dzięki staraniom wicedyrektor TUTL Gerdy Koidla mogłyśmy uczestniczyć w wycieczce szkoleniowej do Biblioteki Narodowej Estonii.radzicka4 (246K)
Fot. 4. Budynek Biblioteki Narodowej Estonii w Tallinie.
Fot. Marta Stąporek.


W 1996 r. powstało konsorcjum ELNET, którego koordynatorem jest estońska Biblioteka Narodowa, a do którego również należy Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinie. Ideą, która przyświecała utworzeniu ELNET-u, było założenie zautomatyzowania bibliotek oraz zdobycia funduszy na subskrybowanie baz danych. Początkowo pomysł realizowało siedem bibliotek, obecnie w skład konsorcjum wchodzi 14 członków, m.in. biblioteki akademickie, biblioteki publiczne, biblioteka depozytowa i biblioteka medyczna.

Program Erasmus umożliwił nam przeżycie wspaniałej i niepowtarzalnej przygody, dając szansę zdobycia wiedzy, poznania nowych ludzi z tej samej branży, wymiany poglądów i pomysłów. W roku akademickim 2008/2009 w ramach Programu "Erasmus" z Biblioteki Politechniki Krakowskiej wyjadą następne cztery osoby do University of Cadiz Library (Hiszpania).

 Początek stronyProgram ERASMUS furtką do Estonii i nie tylko / Joanna Radzicka// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2009 (105) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/105/a.php?radzicka. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187