ebib 
Nr 5/2009 (105), Staże zagraniczne bibliotekarzy. Sprawozdania
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Aleksandra Żurek
Fundacja Nowoczesna Polska

"Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce".
Sprawozdanie z konferencji w Sejmie.
23 kwietnia 2009 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, zorganizowana przez członków Koalicji Otwartej Edukacji: Fundację Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Honorowy patronat objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. W konferencji udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in. Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Ewa Kuziemska, Susan d’Antoni, przedstawicielka UNESCO International oraz prof. Richard Baraniuk, wykładowca Rice University. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć w upowszechnianiu otwartych zasobów edukacyjnych oraz projektów będących w trakcie realizacji, a także dyskusja nad wyzwaniami, którym należy sprostać.

Konferencję rozpoczął Jarosław Lipszyc, przewodniczący Komisji Otwartej Edukacji i prezes Fundacji Nowoczesna Polska, który opowiedział o tym, jak ważne we współczesnym zdigitalizowanym świecie są otwarte zasoby edukacyjne. Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, w życzliwych słowach poparł działania na rzecz otwartej edukacji. Ewa Kuziemska, która odczytała list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, oraz Katarzyna Hall zwróciły uwagę na przydatność otwartych zasobów edukacyjnych, a także wyraziły swoje uznanie dla inicjatyw podejmowanych przez Koalicję Otwartej Edukacji oraz jej członków.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja zagadnienia otwartej edukacji. Prelegenci zwracali uwagę na przestarzałość tradycyjnych sposobów nauczania i ich nieadekwatność do współczesnego skomputeryzowanego świata. Prof. Richard Baraniuk (autor programu Connexions, jednego z najbardziej znanych i najciekawszych projektów otwartych zasobów intelektualnych na świecie)wymienił zalety otwartej edukacji: wolny i łatwy dostęp do niej, ciągłą możliwość aktualizacji treści, interaktywność, wysoką jakość, a także niskie koszty druku przy jednoczesnym niewyczerpalnym nakładzie. Susan d’Antoni zaprezentowała inicjatywy podejmowane w ciągu ostatnich lat przez UNESCO na rzecz otwartej edukacji, zapowiedziała dalsze wsparcie i przedstawiła najważniejsze trudności, które należy przezwyciężyć. Prof. Marek Niezgódka (ICM UW) odwołał się do sytuacji w Polsce; przedstawił stan obecny i zaproponował działania, które poprawiłyby sytuację otwartej edukacji w naszym kraju. Moderatorem dyskusji była Bożena Bednarek-Michalska ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Tematem drugiej części konferencji były otwarte zasoby edukacyjne w Polsce. Krzysztof Stanowski z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dr Grażyna Czetwertyńska z Instytutu Badań Interdyscyplinarnych UW zwrócili uwagę na to, jak wielkie znaczenie ma otwarty dostęp do polskiej literatury dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcą pozostawać w ścisłym kontakcie z polską literaturą i kulturą. Omówili projekt, jaki w związku z tym realizuje MEN. Dr Alek Tarkowski z ICM UW mówiło polskim prawie, które ogranicza możliwości otwartej edukacji; zaproponował także rozwiązania prawne, które zapewniłyby możliwie największy dostęp do zasobów. Dr hab. Tomasz Ganicz ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska zaprezentował możliwości, jakie niosą ze sobą otwarte zasoby edukacyjne. Zapowiedział też, że Koalicja Otwartej Edukacji będzie zachęcała polskie instytucje kultury do tego, by dawały Polakom swobodny dostęp do polskiej twórczości.

Następnie wystąpili posłowie Sejmu RP, Krzysztof Tyszkiewicz, Andrzej Celiński, Marcin Zawiła, którzy wyrazili swoje poparcie dla idei otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce. Konferencję zakończyła bardzo interesująca dyskusja: słuchacze wspólnie z prelegentami zastanawiali się, co jeszcze można zrobić, aby usprawnić proces udostępniania zasobów edukacyjnych w domenie publicznej. Konferencję zamknął Jarosław Lipszyc, wyrażając nadzieję, że trud podejmowany przez osoby wspierające działania na rzecz otwartych zasobów intelektualnych zaowocuje coraz lepszym wykształceniem polskiego społeczeństwa.

Warszawa, 15 maja 2009

 Początek strony"Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce". / Aleksandra Żurek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2009 (105) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/105/a.php?zurek. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187