ebib 
Nr 5/2009 (105), Staże zagraniczne bibliotekarzy.
  następny artykuł   

 

Felieton zachęcający

Znaczący wpływ na ciągłą edukację bibliotekarzy mają nie tylko kursy, szkolenia i konferencje, ale także staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych. W bibliotekarstwie polskim bardzo aktywny w realizacji tych form kształcenie był przedwojenny bibliotekarz Edward Kuntze, który początkowo współpracował z czasopismem bibliotekarskim we Wiedniu, a potem wprowadził Polskę do Komitetu Rzeczoznawców Bibliotecznych przy Lidze Narodów, uznając współpracę za ważny czynnik rozwoju polskich bibliotek. Aktywnie pracował także w Międzynarodowym Komitecie Bibliotek i Bibliografii, przemianowanym w roku 1929 na Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA).

Dziś, kiedy Europa współpracuje zupełnie inaczej, te przedwojenne tradycje dają nam pewną ciągłość i pokazują, jak dalekowzroczni byli nasi poprzednicy. Podróżując turystycznie po świecie, z prywatnej i zawodowej ciekawości zaglądaliście pewnie Państwo nieraz do bibliotek napotkanych po drodze. Wielu z nas tak robi. Pewnie niejednokrotnie przebiegła Wam po głowie myśl, jak tu się pracuje, czym różni się zagraniczna biblioteka od naszej, dlaczego chcą do niej zajrzeć, czym zainspirować? Bieżący numer „Biuletynu EBIB” ma być zachętą i zbiorem rad przydatnych w pokonaniu barier i obaw związanych z wyjazdem za granicę. Kiedyś warto zrobić ten pierwszy krok, podróże naprawdę kształcą.

Z pewnością w realizacji zamierzeń wyjazdowych pomocne mogą być takie programy, jak np. Erasmus, który jest częścią większego projektu “Education and Culture Lifelong Learning Programme”, DEEP – Database on Educational Exchange Programmes, Study in Europe czy programy MKiDN. O nich napisali bibliotekarze, którzy wykorzystali nowe możliwości dokształcania poza Polską. W artykułach nowego „Biuletynu EBIB” znajdą Państwo zatem konkretne informacje o wymaganiach i etapach przygotowań do stażu. Życzymy miłej lektury i kontynuacji dobrych tradycji.Bożena Grocholska
Bożena Bednarek-Michalska

 Początek strony// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2009 (105) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/105/a.php?. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187