Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 3/2005(64) marzec

We współpracy z czasopismem:

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Grażyna Lewandowicz-Nosal
Beata Łaszewska-Radwańska
Aleksander Radwański

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Izabella Milewska-Warta
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Aleksander Radwański
Marek Stepowicz
Szymon Matuszewski

Rozmiar: 77 bajtówKsiążka dla dzieci i młodzieży

Felieton prowadzącego
„Guliwer” czasopismo o książce dla dziecka

Artykuły

Zofia Beszczyńska
     Magia kobiet. O współczesnej polskiej fantastyce dla dzieci i młodzieży
Maria Kulik
     Motyw dziadka w literaturze dla dzieci
Joanna Papuzińska
     Witaj, czytajko!
Danuta Świerczyńska-Jelonek
     Różne światy powieści Ewy Nowackiej
Grażyna Lewandowicz-Nosal
     Literatura fachowa o literaturze, książkach i bibliotekach dla dzieci i młodzieży 2001-2004
Beata Emilia Łaszewska-Radwańska
     Co czytają uczniowie klasy drugiej?
Anna Urgacz
     Literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Wybór za lata 2002 - 2005

Badania, teorie, wizje

John Byford
     Współpraca wydawców i bibliotek upoważnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego w Wielkiej Brytanii od 1610 roku: owocna, czy nie?
Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
     Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury

Artykuły sponsorowane

     ALEPH Polska sp. z o.o. wyłączny dystrybutor produktów firmy Ex Libris w polskiej wersji językowej

Komunikaty

Barbara Szczepańska
     Konwencja o ochronie różnorodności treści kulturowych oraz wypowiedzi artystycznych - znaczenie dla bibliotek

Sprawozdania

Elżbieta Krzemińska
     Działalność Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w latach 2003-2004
Marianna Czapnik
     Books and their owners: provenance information and the European cultural heritage. Konferencja i zebranie sprawozdawcze Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL)

Warto wiedzieć

Aleksander Radwański
     Z prasy SBP


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2005 (64) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Książka dla dzieci i młodzieży. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/64/index.php. - ISSN 1507-7187