EBIB 
Nr 3/2005 (64), Książka dla dzieci i młodzieży. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Elżbieta Krzemińska
Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Działalność Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w latach 2003-2004


Historia Biblioteki Uczelnianej PWSZ we Włocławku jest nierozerwalnie związana z historią Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W lutym 2003 r., po roku od oficjalnej decyzji o utworzeniu uczelni, rozpoczęła swoją działalność Biblioteka Uczelniana jako ogólnouczelniana jednostka pełniąca funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Dysponowaliśmy wówczas niewielkim, acz bardzo wartościowym księgozbiorem (1593 woluminy). Książki pozyskiwane w formie zakupów i darów wzbogacały na bieżąco nasze zbiory. W październiku 2003 r. księgozbiór Biblioteki Uczelnianej PWSZ przekraczał już 3600 woluminów.

W roku akademickim 2004/2005 na przełomie września i października Biblioteka Uczelniana wzbogaciła się o zbiory po Zespole Kolegiów Nauczycielskich i Studium Medycznym. W październiku 2004 r. liczba księgozbioru wynosiła 30 606 woluminów.

Wzrost liczby księgozbioru Biblioteki Uczelnianej w latach 2003-2004
wykres 1

Dysponujemy literaturą odpowiadającą kierunkom kształcenia PWSZ we Włocławku. Dużą część naszego księgozbioru stanowi literatura obcojęzyczna. Posiadamy podręczniki i literaturę piękną w języku angielskim i niemieckim. Do dyspozycji naszych czytelników są również najnowsze wydania z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, prawa i psychologii. Posiadamy bogate zbiory z zakresu dziejów literatury polskiej. Mimo iż biblioteka istnieje niespełna 2 lata, w naszych zbiorach znajdują się także cymelia. Najstarsza książka w naszych zbiorach pochodzi z 1822 roku.
Czytelnikom udostępniamy zbiory specjalne w postaci map, płyt CD, kaset audio i wideo.

Do dyspozycji użytkowników są również elektroniczne bazy danych:

 • Przewodnik Bibliograficzny za lata 1977-2002,
 • Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1996-2002.

Biblioteka prenumeruje czasopisma krajowe i zagraniczne. Największą popularnością cieszą się wydawnictwa ciągłe w językach obcych, które doskonalą umiejętności językowe naszych studentów.

W celu umożliwienia studentom szerszego dostępu do literatury naukowej i metodycznej zostały podpisane porozumienia z następującymi bibliotekami:

 • Biblioteką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,
 • Biblioteką Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
 • Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli,
 • Biblioteką Publiczną.

O dynamicznym rozwoju biblioteki świadczy nie tylko powiększanie księgozbioru, ale przede wszystkim wzrost liczby czytelników i częstotliwości odwiedzin oraz ilości wypożyczanych materiałów bibliotecznych. Najlepiej zilustrują to wykresy.

Wykres przedstawiający liczbę zarejestrowanych czytelników Biblioteki Uczelnianej w latach 2003-2004
wykres 2
Wykres ilustrujący wzrost liczby wypożyczonych materiałów bibliotecznych w roku akademickim 2003/2004
wykres 3

Wraz ze wzrostem księgozbioru wzrasta zainteresowanie czytelników naszymi usługami.

W Bibliotece Uczelnianej od początku działalności wdrożony jest system informatyczny SOWA, który umożliwia kompleksową obsługę pracy biblioteki. Program zapewnia automatyzację procesu wypożyczania, szybką identyfikację książek i czytelników, sprawne wyszukiwanie informacji, prowadzenie katalogów, rejestrację wypożyczeń i zwrotów, tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych. Do dyspozycji czytelników są trzy katalogi komputerowe, które umożliwiają wyszukiwanie informacji według następujących kryteriów:

 • nazwisk,
 • tytułów,
 • kolejności wprowadzania,
 • sygnatur,
 • identyfikatorów,
 • wydawców,
 • kluczy, tzn.:
  • hasła przedmiotowego,
  • ISBN,
  • ISSN,
  • UKD.

W katalogu komputerowym znajduje się 19 400 opisów bibliograficznych książek i zbiorów specjalnych. Pozostałe zbiory są sukcesywnie opracowywane w celu jak najszybszego udostępniania użytkownikom.

Natomiast część księgozbioru z zakresu pielęgniarstwa (6300 woluminów), zgromadzona w budynku dawnego Studium Medycznego, jest wypożyczana metodą tradycyjną, wykorzystującą zapis krzyżowy. W czasie wakacji planujemy opracowanie tych książek i dopisanie rekordów do naszej bazy.

Biblioteka prowadzi także działalność informacyjną. Na jej terenie działa Punkt Informacji Europejskiej. Adres naszego punktu znajduje się w bazie Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Posiadamy kompendium wiedzy na temat Unii Europejskiej i integracji europejskiej w postaci wydawnictw zwartych, broszur, płyt CD. Na bieżąco otrzymujemy wszystkie publikacje z wyżej wymienionej dziedziny z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Poprzez stronę internetową naszej uczelni umożliwiamy naszym użytkownikom dostęp do informacji dotyczących Unii Europejskiej. Zainstalowaliśmy również linki do katalogów innych bibliotek.

W ramach świadczonych usług Biblioteka Uczelniana zapewnia użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tą usługą, w październiku 2004 r. zwiększyliśmy liczbę stanowisk komputerowych z 2 do 6. W roku akademickim 2003/2004 aż 2209 czytelników skorzystało w naszej czytelni z dostępu do Internetu.

Biblioteka Uczelniana prowadzi również szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów dziennych i zaocznych. Szkolenia są prowadzone w celu zapoznania studentów z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych wypożyczalni i czytelni PWSZ. W trakcie szkolenia czytelnicy nabywają także umiejętności wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym.

Wraz ze wzrostem liczby księgozbioru i liczby czytelników wzrosła również powierzchnia biblioteki. Na początku zajmowaliśmy jedno 69-metrowe pomieszczenie, w którym znajdowała się wypożyczalnia i czytelnia z czterema stołami dla czytelników. W październiku 2003 r., po siedmiu miesiącach działalności, powierzchnia biblioteki wzrosła do 112 m2. Zwiększyliśmy też do 21 liczbę miejsc w czytelni. Zapewniliśmy komfort pracy użytkownikom, zakupując jednoosobowe stoliki. Biblioteka posiada również funkcjonalne oświetlenie zapewniające czytelnikom dobre warunki pracy.

W chwili obecnej w bibliotece pracuje 5 wykwalifikowanych bibliotekarzy w pełnym wymiarze godzin. Zwiększenie liczby etatów z 3 do 5 nastąpiło w październiku 2004 r. Wykonujemy statutowe zadania związane z zaspokajaniem potrzeb czytelniczych, uczestniczymy również czynnie w ogólnopolskich konferencjach bibliotek szkół wyższych. Chcemy szybko reagować na pozytywne zmiany w dziedzinie bibliotekoznawstwa.

Nasze zamierzenia dotyczące rozwoju Biblioteki Uczelnianej:

 • systematyczne uzupełnianie księgozbioru,
 • wydzielenie czytelni i wypożyczalni w odrębnych pomieszczeniach,
 • stworzenie osobnej czytelni internetowej, w której zwiększylibyśmy liczbę stanowisk komputerowych dla studentów,
 • powiększenie liczby wykwalifikowanej kadry bibliotekarskiej do 6 pracowników,
 • uruchomienie katalogu on-line.
 Początek stronyDziałalność Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w latach 2003-2004 / Elżbieta Krzemińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2005 (64) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/64/krzeminska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187