Inkluzywna – Dostępna – Integrująca Biblioteka w(obec) Różnorodności

Pod hasłem Inkluzywna – Dostępna – Integrująca Biblioteka w(obec) Różnorodności odbędzie się 7 marca 2024 r. X Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Wydarzenie zorganizowane zostanie w formie hybrydowej. EBIB objął Forum patronatem medialnym.